주메뉴 바로가기 콘텐츠 바로가기 사이트이용안내

Home > Diễn đàn Song Gang > Thông báo > Thông báo

Thông báo_Thông báo


여자의 능력을 아는대학! 여자의 힘을 키워주는 대학! 커리어우먼사관학교 광주여자대학교 KWANGJU WOMEN’S UNIVERSITY
Content Detail

Tổ chức chương trình triễn lãm hình ảnh chủ đề Global Family.

Writer administrator Phone Number
Reporting Date 2014/04/09 Hit 2735
Attachments

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH TRIỄN LÃM HÌNH ẢNH CHỦ ĐỀ GLOBAL FAMILY

 

Nhằm phát triển chương trình Global Family và gần gũi thêm với các du học sinh, chương trình triễn lãm hình ảnh Global Family sẽ được tổ chức với những điều kiện sau và mong sẽ nhận được sự quan tâm và tham gia của tất cả các thành viên Global Family.

 

1. Đối tượng: Thành viên của chương trình Global Family.

 

2. Nội dung: Tất cả các tác phẩm chứa đựng hình ảnh và nội dung về mối quan hệ giữa các thành viên Global Family.

 

3. Chủ đề

a. Giúp đ du học sinh thích ứng với môi trường đại học.

      b. Giúp đỡ du học sinh trải nghiệm văn hóa về văn hóa Hàn Quốc.

      c. Cùng với du học sinh trải nghiệm những sinh hoạt thường ngày.

      d. Cùng có những thời gian đối thoại với nhau.

      e. Trải nghiệm như là một gia đình. V.v.

 

4. Tiêu chuẩn tác phẩm: Hình màu 6inchx8inch.

 

5. Thời gian tổ chức và cách thức tham gia

      a. Thời gian tổ chức: 2014.4.14 (thứ hai) ~ 8.22 (thứ sáu)

      b. Cách thức tham gia: Nộp trực tiếp tại Văn phòng Quan hệ quốc tế (Ghi rõ tên người nộp ở mặt sau hình)

          - Rửa hình màu và nộp trực tiếp.

             - File hình phải là file .jpg và gửi E-mail đến địa chỉ (bjs@kwu.ac.kr)

      c. Số lượng tác phẩm: 1 nhóm có thể nộp 3 tác phẩm.

 

6. Tiêu chuẩn đánh giá: Các tác phẩm sẽ được đánh giá qua độ gần gũi giữa các thành viên với nhau.

 

7. Ngày công bố người nhận thưởng: 2014.9.1 (thứ hai)

 

8. Trao thưởng: đầu tháng 9.2014 (dự kiến sẽ tổ chức cùng với khoảng thời gian tổ chức đêm Trung thu cho du học sinh)

 

9. Nội dung giải thưởng

a. Giải đặc biệt (1 nhóm): phiếu giải thưởng tương ứng 10만원.

b. Giải nhất (3 nhóm): phiếu giải thưởng tương ứng 5만원.

c. Giải khuyến khích (5 nhóm): phiếu giải thưởng tương ứng 3만원.

 

 

2014. 04. 09

 

VĂN PHÒNG QUAN HỆ QUỐC TẾ

 

목록