주메뉴 바로가기 콘텐츠 바로가기 사이트이용안내

Home > Giới thiệu trường > Giới thiệu trường> Lịch sử

Lịch sử_Giới thiệu trường


Sự kiện trong năm2013

Trường đại học đào tạo chuyên nghiệp những người phụ nữ điển hình của thế kỷ 21 (Glocal Leader)

연혁 이전보기
  • 15. 01. 2013 Trường Đại học Nữ Kwangju hoạt động từ thiện ở nước ngoài lần thứ 1 (Campuchia/ 15. 1~23. 1)
  • 03. 01. 2013, Kim Sung Eun, huấn luyện viên nhóm bắn cung đại biểu quốc gia năm 2013 (huấn luyện viên nữ) được lựa chọn.
  • 02. 01. 2013 Trao bằng khen chứng nhận lần 1 cho nhân vật làm tỏa sáng trường học (cầu thủ Ki Bo Bae)