주메뉴 바로가기 콘텐츠 바로가기 사이트이용안내

Home > Giới thiệu trường> Pháp nhân nhà trường> Lời chào>Lời chào của người sáng lập trường

Lời chào của người sáng lập trường _Đại diện pháp lý nhà trường

Đại diện pháp lý nhà trường주메뉴


THỜI ĐẠI CỦA HY VỌNG. NGƯỜI LÃNH ĐẠO CỦA THẾ KỶ 21

Thế kỷ của hy vọng là thế kỷ đòi hỏi một ý thức mới, một cảm nhận mới, một triết lý mới
Và nữ giới đang nổi lên như một sức mạnh mới có đầy đủ tất cả những yếu tố đó.


Với năng lực tiềm tàng mạnh mẽ nhất từ trước đến nay, phụ nữ chính là niềm hi vọng của thế kỷ chúng ta đang sống


Từ đó, giáo dục nữ giới chính là phương hướng cũng như mục tiêu giáo dục mà thời đại mới cần
quan tâm và lấy làm trọng tâm. Để hướng năng lực phụ nữ sao cho phù hợp với thời đại của phụ
nữ, điều quan trọng hơn cả chính là chúng ta phải trở thành chủ nhân của thế kỷ giáo dục nữ giới.


Chúng tôi đã đặt nền móng đầu tiên của trường Đại học nữ Kwangju với phương châm thiết lập
nền giáo dục lâu dài vì tính chất năng động mới của phụ nữ


Chúng tôi hứa sẽ tạo nên những người phụ nữ của thế kỷ 21 có chí tiến thủ và tôn trọng tự do, trật
tự, những người phụ nữ với tư cách là chủ nhân của thời đại mới mang sức mạnh mới kết hợp với
phẩm chất truyền thống tốt đẹp, là người phụ nữ hiếu đạo và thông minh biết cống hiến cho xã hội


Trường Đại học nữ Kwangju có hệ thống giáo dục tiên phong mang tính phân biệt hóa sẽ không
ngừng cố gắng nghiên cứu và thực hiện tất cả vì các bạn.


Thông qua sự nỗ lực đó trường chúng tôi sẽ nuôi dưỡng và đào tạo ra những nữ nhân tài để cống hiến cho xã hội nhân loại.

Lời chào của người sáng lập trường Oh Ji Suk이미지
Người sáng lập trường Đại học nữ Kwangju
Oh Ji Suk