주메뉴 바로가기 콘텐츠 바로가기 사이트이용안내

홈 > Giới thiệu trường> KHU TƯƠNG LAI>BẢN KẾ HoẠCH PHÁT TRIỂN GiỮA KỲ

BẢN KẾ HoẠCH PHÁT TRIỂN GiỮA KỲ - KHU TƯƠNG LAI


Sự lựa chọn vì ước mơ to lớn hơn! Bước chân đầu tiên hướng đến tương lai! 
Trường Đại học nữ Kwangju trường Đại học sĩ quan nữ Hàn Quốc

Kế hoạch phát triển lâu dài

Trường Đại học nữ Kwangju hệ thống hóa năng lực bên trong và sự phân tích môi trường bên ngoài trên nền tảng của "ý niệm xây dựng trường học" --> Mục đích giáo dục --> Mục tiêu giáo dục" theo hướng " Mục tiêu phát triển --> Chiến lược phát triển chuyên môn" như một nền móng cơ bản. .

Bảng hệ thống kế hoạch phát triển dài hạn của trường Đại học nữ Kwangju

중장기발전계획 체계도
Quan niệm về xây dựng trường học
Mục đích giáo dục.
Nuôi dưỡng nữ nhân tài
Mục tiêu giáo dục
Thực hiện giáo dục nhân cách
Giáo dục trọng tâm nghề nghiệp
Phân tích môi trường bên ngoài
Phân tích năng lực bên trong
Mục tiêu phát triển:
-Đẩy mạnh giáo dục nhân cách, xem trọng nhân phẩm mang tính đạo đức và giáo dục
- Đi đầu các phong trào học tập mang tính thực tế trọng tâm giáo dục.
-Rèn luyện năng lực chuyên môn của phụ nữ, những người có năng lực góp phần vào sự phát triển của xã hội.
-Hướng đến đại học mở của giáo dục trọn đời
-Nuôi dưỡng nguồn nhân lực phụ nữ ưu tú của thời đại thông tin hóa - văn hóa - cảm tính.
Chiến lược phát triển:
- Đặc biệt hóa giáo dục
-Nghề nghiệp và phúc lợi xã hội
-Phương án tuyên truyền tạm thời
-Giảng dạy và nghiên cứu
-Lắp đặt trang thiết bị
-Hành chính và nhân viên
-Tài chính và dự toán

QUAN NIỆM XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỮ KWANGJU

Quan niệm xây dựng trường học được thể hiện qua việc giáo dục tương lai hướng đến Hòa, Chân , Thiện và giáo dục nữ giới hướng đến Hiếu, Trí, Ái trên nền tảng tư tưởng giáo dục là thực hiện lý tưởng của nhân loại, cống hiến cho sự phát triển một đất nước dân chủ, làm việc vì một cuộc sống đúng nghĩa, nâng cao tư chất của người dân và tu luyện nhân cách.

MỤC ĐÍCH GIÁO DỤC

Nghiên cứu, giảng dạy theo phương pháp ứng dụng lý luận và kiến thức của mỗi lĩnh vực chuyên môn dựa trên quan niệm về xây dựng trường học và tư tưởng về giáo dục cơ bản của nước Hàn Quốc, đồng thời tu luyện nhân cách của phụ nữ, nuôi dưỡng những nữ nhân tài để trở thành viên gạch đầu tiên để xây dựng đất nước, từ đó nâng cao vị thế của người Hàn Quốc trên thế giới.

MỤC TIÊU GIÁO DỤC

Giáo dục trọng tâm nghề nghiệp
Nâng cao tỷ lệ việc làm thông qua việc vận hành các chương trình việc làm mang tính hệ thống và sự giáo dục các ngành nghề phù hợp với doanh nghiệp.
Giáo dục nhân cách
Giáo dục hình thành nhân cách con người một cách hài hòa giữa trình độ văn hóa, năng lực, đạo đức mang giá trị quan đúng đắn và ý thức cộng đồng, tinh thần hoạt động xã hội, tình yêu trên nền tảng tư tưởng của chữ "trung" 忠 và "hiếu" 孝.

(그림) BẢNG HỆ THỐNG MỤC ĐÍCH GIÁO DỤC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỮ KWANGJU

광주여자대학교 교육목적 체계도
Mục đích giáo dục đại học (Điều 28 của luật giáo dục nâng cao) : Mục đích của đại học là giảng dạy theo phương pháp ứng dụng các lý luận, học thuật góp phần cho sự phát triển của đất nước và nhân loại cũng như rèn luyện nhân cách
Quan niệm xây dựng trường : Giáo dục nữ giới: Hiếu, Tri, Ái
Giáo dục tương lai: Hòa, Chân, Thiện
Mục đích giáo dục của trường đại học nữ Kwangju (Điều 28 nội quy nhà trường) : Giảng dạy theo phương pháp ứng dụng các lý luận và tri thức trong mọi lĩnh vực, đồng thời nâng cao vị thế người Hàn trên thế giới. Nuôi dưỡng các nữ nhân tài trở thành những viên gạch đầu tiên để xây dựng đất nước
Mục tiêu giáo dục của trường đại học nữ Kwangju: Giáo dục trọng tâm việc làm
Thực hiện giáo dục nhân cách