주메뉴 바로가기 콘텐츠 바로가기 사이트이용안내

Home > Giới thiệu trường> Khu Tương Lai>MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN

MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN - Khu Tương Lai


Sự lựa chọn vì ước mơ to lớn hơn! Bước chân đầu tiên hướng đến tương lai! 
Trường Đại học nữ Kwangju trường Đại học sĩ quan nữ Hàn Quốc

Mục tiêu phát triển

Thông qua sự thể hiện và gắn chặt với ý niệm xây dựng trường, trường đại học của chúng tôi đã cùng nhau xây dựng mục tiêu phát triển lâu dài của trường để thực hiện điều này và đưa ra bí kiếp của nhà trường vì sự phồn vinh và tồn tại của trường học như là một ngôi trường vững chắc mà đã được cắm rễ chặt chẽ trong nền xã hội địa phương. .

  • Đẩy mạnh giáo dục nhân cách với trọng tâm là phẩm chất có đạo đức và sự đưỡng dục tốt.
  • Dẫn đầu trong trào học tập mang tính thực tế với sự giáo dục là chính.
  • Nuôi dưỡng nhân lực chuyên môn nữ giới có khả năng cống hiến cho sự phát triển xã hội địa phương.
  • Chí hướng học tập gắn liền với giáo dục suốt đời.
  • Nuôi dưỡng nhân lực nữ giới ưu tú của thời đại thông tin - văn hóa - tình cảm.


Chiến lược phát triển cụ thể:

취업/인성: ĐẶC TÍNH HÓA CỦA GIÁO DỤC, ViỆC LÀM VÀ PHÚC LỢI SINH VIÊN, PHƯƠNG ÁN QuẢNG BÁ THI ĐẦU VÀO, Giảng dạy và nghiên cứu, Lắp đặt các trang thiết bị , Hành chính và nhân viên, Tài chính và dự toán

ĐẶC TÍNH HÓA CỦA GIÁO DỤC
Trọng tâm nghề nghiệp và đẩy mạnh giáo dục nuôi dưỡng nhân cách.
Đẩy mạnh giáo dục ngoại ngữ và giáo dục liên quan đến công nghệ thông tin.
Hoạt tính hóa giáo dục suốt đời và giao lưu với trường học.
Đẩy mạnh hợp tác và thông tin hóa giáo dục
ViỆC LÀM VÀ PHÚC LỢI SINH VIÊN
Mở rộng phúc lợi sinh viên
Tăng học bổng và chuẩn bị chế độ học bổng đa dạng.
Tổ chức hoạt động giao lưu giữa các sinh viên.
Tổ chức những chương trình liên quan với giáo dục việc làm.
Duy trì và phát triển câu lạc bộ việc làm.
PHƯƠNG ÁN QuẢNG BÁ THI ĐẦU VÀO
Duy trì sinh viên nước ngoài và tuyển chọn những sinh viên ưu tú.
Tổ chức chương trình thạc sĩ/ tiến sĩ trình độ thông thường.
Xây dựng hệ thống quảng bá hiệu quả và cải thiện hình ảnh của trường học.
Giảng dạy và nghiên cứu
Hoạt tính hóa nghiên cứu giảng dạy.
Đẩy mạnh khả năng hoạt động giảng dạy.
Đẩy mạnh giao lưu học thuật.
Lắp đặt hệ thống nghiên cứu
Tuyển chọn lĩnh vực nghiên cứu trọng điểm theo đặc tính hóa
Thành lập doanh nghiệp trường học và những ngành nghề đặc biệt hóa.
Lắp đặt các trang thiết bị
Điều hành hiệu quả và nâng cao thiết bị giáo dục
Đi đầu về các trang thiết bị phát triển trường học.
Thiết lập vững chắc bền ngoài hệ thống E - Learning
Hình thành môi trường đại học đã được vẽ
Hành chính và nhân viên
Mở rộng tính hiệu xuất hành chính
Cải thiện chất lượng phục vụ hành chính
Nâng cao tính hợp lý của quyết định y sĩ
Hoạt động hiệu quả nguồn nhân lực và cán bộ công nhân viên
Chuẩn bị chế độ phúc lợi về sau cho cán bộ nhân viên.
Tài chính và dự toán
Lắp đặt hệ thống tài chính/ dự toán mang tính hệ thống và sự bảo đảm chắc chắn về tính an toàn của tài chính