주메뉴 바로가기 콘텐츠 바로가기 사이트이용안내

Home > Giới thiệu trường > Chiến lược tương lai >KẾ HoẠCH PHÁT TRIỂN TRƯỜNG HỌC

KẾ HoẠCH PHÁT TRIỂN TRƯỜNG HỌC - MỤC TƯƠNG LAI


Sự lựa chọn vì ước mơ to lớn hơn! Bước chân đầu tiên hướng đến tương lai! 
Trường Đại học nữ Kwangju trường Đại học sĩ quan nữ Hàn Quốc

Mục tiêu trường học (Điều 2 Hiến chương của trường)

Mục tiêu giáo dục của trường được thể hiện một cách chân thực thông qua hình ảnh người phụ nữ vừa có trình độ vừa có đức hạnh, người phụ nữ thông minh và đầy tính sáng tạo, người phụ nữ giàu lòng bác ái, tham gia các hoạt động từ thiện.


Phương hướng đặc biệt hóa (Điều 3 Hiến chương của trường)

Trường tập trung bồi dưỡng vào mỗi chuyên ngành sau để đạt mục tiêu và phương hướng giáo dục cũng như mục đích thành lập trường, đồng thời tập trung bồi dưỡng số ít các nữ lãnh đạo xuất sắc có tài năng đặc biệt.
Giáo dục trọng tâm các lĩnh vực chuyên môn để đào tạo các chuyên gia cố vấn quốc tế và những nhà lãnh đạo có năng lực học vấn chuyên môn sẽ dẫn đầu thời đại thế giới hóa .
Khai thác năng lực và cảm xúc tinh tế của phụ nữ, tập trung sức lực để bồi dưỡng nguồn nhân lực nữ giới có đẳng cấp, có thể đảm đương vai trò quan trong xã hội đất nước.
Tích cực bồi dưỡng các lĩnh vực có thể phát huy tinh thần kế thừa truyền thống đậm đà bản sắc nghệ thuật, văn hóa của khu vực phía nam – cái nôi của sản sinh ra nghệ thuật, đồng thời giữ vững niềm tự hào văn hóa dân tộc và đặt nền tảng vững chắc cho đất nước.
Trường tích cực hỗ trợ các hạng mục sau vì sự nghiệp giáo dục đặc biệt hóa các lĩnh vực đào tạo trọng tâm được lấy ví dụ ở trên.
Cho phép học nhiều tiết và tốt nghiệp sớm bằng chế độ đa học kỳ/ 1 năm, thực hiện phương pháp đào tạo sinh động và năng động áp dụng cho chế độ học kỳ nghiên cứu (tu nghiệp nước ngoài, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn) v.v
Xây dựng khuôn viên tổng hợp tạo cảm giác thoải mái, đầy đủ tiện nghi bao gồm các công trình phục vụ cho sinh viên như thư viện v.v đồng thời tạo điều kiện để sinh viên có thể dễ dàng cập nhật thông tìn về kỹ thật, học vấn trên khắp thế giới thông qua việc lắp đặt mạng lưới thông tin internet. Thêm vào đó, tạo điều kiện để tất cả các thành viên của trường có thể gắn bó thân thiết với nhau.
phương pháp đào tạo theo cách giảng dạy tập trung thì nên tiến hành đào tạo được một cách hợp nhất hóa, tập trung hóa trọng tâm số ít như hội thảo, workshop v.v
Đưa vào sử dụng thiết bị thực hành tối tân để nâng cao năng lực học vấn, tập trung vào hội thoại thông qua giảng viên người nước ngoài, bắt buộc phải hoàn thành khóa đào tạo 2 ngoại ngữ đối với sinh viên toàn trường, khuyến khích, hỗ trợ tích cực việc nghiên cứu ở nước ngoài và nâng cao trình độ chuyên môn.
Hỗ trợ tích cực việc nghiên cứu hợp tác doanh nghiệp ở lĩnh vực nghệ thuật và sự kiện của khoa như công tác tuyển sinh, buổi triển lãm, buổi diễn thuyết từng chuyên ngành, giáo dục các chuyên ngành được chọn lọc đặc biệt.
Tăng cường hỗ trợ để phục vụ cho việc thực hành một cách tốt nhất có thể, việc nghiên cứu, lắp đặt mạng thông tin phục vụ cho công tác hỗ trợ thông báo, hỗ trợ việc một sinh viên có thể nhận được nhiều bằng chứng nhận đồng thời phát triển đa dạng chương trình giáo dục.