주메뉴 바로가기 콘텐츠 바로가기 사이트이용안내

Home > Giới thiệu trường> Phòng tuyên truyền > Biểu tượng của trường> UI

UI_Phòng tuyên truyền


  • UI
  • Vật tượng trưng
Sự lựa chọn vì ước mơ to lớn hơn! Bước chân đầu tiên hướng đến tương lai! 
Trường Đại học nữ Kwangju trường Đại học sĩ quan nữ Hàn Quốc
광주여자대학교 심볼이미지

SYMBOL

Hình ellipse trung tâm đã được hình thượng hóa triết học giáo dục hướng đến tương lai và tính tiến thủ của trường đại học nữ Kwangju, ngôi trường đang đi đầu trong ngàn năm mới; cuốn sách thể hiện vai trò của một trường đại học tham gia công tác xã hội và nghiên cứu chuyên môn. Nhánh lá trong cuốn sách tượng trưng cho mục tiêu giáo dục và tư tưởng sáng lập trường của trường đại học chúng tôi và chứa cả hình ảnh của tháp ngà voi. 7 cánh hoa xung quanh mang ý nghĩa của sức sống sinh động, mãnh liệt; số 7 là số đầy đủ thể hiện cuộc sống trong lịch sử Đông Dương.

SYMBOL Download Ai
광주여자대학교 로고이미지

LOGO

Kiểu dáng Logo là yếu tố cơ bản đảm nhiệm vai trò quan trọng của hình tượng là mục tiêu cuối cùng của sự đồng nhất với nhãn mác biểu tượng. Nó được dùng để hỗ trợ mác biểu tượng dẫn đến sự tín tưởng và niềm tin với con dấu cá nhân. Kiểu dáng Logo đã được thay đổi ở một trường hợp nào đó với nhà thiết kế đặc biệt để làm cho nó trở nên hài hòa hơn cùng với biểu tượng; trong thời kỳ tái sinh kiểu mẫu logo ban đầu việc sử dụng cách thức lấy ra theo dữ liệu máy vi tính phải làm đúng theo nguyên tắc.

LOGO Download Ai
광주여자대학교 시그니처이미지

SIGNATURE

Để hình ảnh được thống nhất chung, Signature làm cho kiểu dáng logo và biểu tượng hòa hợp với nhau mang tính tổ chức. Trong trường hợp Signature được sử dụng vì Signature được áp dụng trong nhiều loại truyền thông như là vật chế tác quảng bá, giấy tờ, công văn, Signature phải được sử dụng đúng với sự truyền thông đó và cấm sử dụng ngoại trừ sự hài hòa được trình bày ở đây.

SIGNATURE Download Ai