주메뉴 바로가기 콘텐츠 바로가기 사이트이용안내

Home > Giới thiệu trường > Giới thiệu khuôn viên trường > Bản đồ > Khu ký túc xá Songgang 2

Bản đồ - Giới thiệu khuôn viên trường


 • CAMPUS MAP 캠퍼스안내도
 • CYBER VR 캠퍼스 파노라마

BẢN ĐỒ KHUÔN VIÊN TRƯỜNG KWU

Nếu nhấp vào các con số thể hiện trên mỗi tòa nhà thì có thể thấy rõ VR và những thông tin chi tiết của mỗi tòa nhà.

KWANGJU WOMEN’S UNIVERSITY 7번:송강학숙 2호관 지도 이미지
 • 1. Trụ sở chính
 • 2. Thư viện
 • 3. Khu Mu Dung
 • 4. Khu Hwang Lyong
 • 5. Khu Oh Tung
 • 6. Ký túc xá Song Gang 1
 • 7. Ký túc xá Song Gang 2
 • 8. Phòng thông tin truyền thông
 • 9. Phòng hợp tác doanh nghiệp và nhà trường
 • 10. Sân Tennis
 • 11. Sân cỏ
 • 12. Sân bắn cung
 • 13. Lối vào chính

Ký túc xá Song Gang 2 (phòng 4 người (143 phòng), phòng 6 người (6 phòng), 590 người ở)

송강학숙2호관 외관 이미지
VR 감상하기
Ký túc xá Song Gang 2 (phòng 4 người (143 phòng), phòng 6 người (6 phòng), 590 người ở)
Số tầng Nội dung chi tiết
Tầng hầm 1 Căn tin ký túc xá
Tầng 1 Phòng Hành chính (phòng quản lý ký túc xá), Phòng Tư vấn
Tầng 2 Phòng nghỉ ngơi
Tầng 3 Phòng giặt ủi
Tầng 4 Phòng máy vi tính
Tầng 5 Phòng học tập
Tầng 6 Phòng giặt ủi
Tầng 7 Phòng máy vi tính
Tầng 8 Phòng máy vi tính
Tầng 9 -