주메뉴 바로가기 콘텐츠 바로가기 사이트이용안내

Home > Giới thiệu trường > Giới thiệu khuôn viên trường > Bản đồ >Viện thông tin

Bản đồ - Giới thiệu khuôn viên trường


 • CAMPUS MAP 캠퍼스안내도
 • CYBER VR 캠퍼스 파노라마

BẢN ĐỒ KHUÔN VIÊN TRƯỜNG KWU

Nếu nhấp vào các con số thể hiện trên mỗi tòa nhà thì có thể thấy rõ VR và những thông tin chi tiết của mỗi tòa nhà.

KWANGJU WOMEN’S UNIVERSITY 8번:정보통신원 지도 이미지
 • 1. Trụ sở chính
 • 2. Thư viện
 • 3. Khu Mu Dung
 • 4. Khu Hwang Lyong
 • 5. Khu Oh Tung
 • 6. Ký túc xá Song Gang 1
 • 7. Ký túc xá Song Gang 2
 • 8. Phòng thông tin truyền thông
 • 9. Phòng hợp tác doanh nghiệp và nhà trường
 • 10. Sân Tennis
 • 11. Sân cỏ
 • 12. Sân bắn cung
 • 13. Lối vào chính

Phòng thông tin truyền thông

정보통신원 외관 이미지
VR 감상하기
Phòng thông tin truyền thông
Số tầng Nội dung chi tiết
Tầng hầm 1 Phòng trung tâm mỹ thuật trị liệu
Tầng 1 Phòng đăng ký nhập học, Phòng nghiên cứu tổng hợp, Phòng thực tập IT 1, Phòng thực tập IT 2
Tầng 2 Phòng Truyền thông thông tin, Phòng Hỗ trợ từ xa
Tầng 3 Phòng tọa đàm, Phòng Hành chính trung tâm giáo dục TM, Phòng thực tập mỹ thuật trị liệu, Phòng máy vi tính
Tầng 4 Phòng Tọa đàm, Trung tâm 삼성화재콜센터, Phòng thực tập IT 3
Tầng 5