주메뉴 바로가기 콘텐츠 바로가기 사이트이용안내

Home > Giới thiệu trường> Giới thiệu khuôn viên trường > Số điện thoại nội bộ trường

Số điện thoại nội bộ - Giới thiệu khuôn viên trường


Sự lựa chọn vì ước mơ to lớn hơn! Bước chân đầu tiên hướng đến tương lai! 
Trường Đại học nữ Kwangju trường Đại học sĩ quan nữ Hàn Quốc

Chính: 950-3555, 야: 950-3550 / 국선: 950 - nhấn số nội bộ

Theo chính sách bảo hộ của chính phủ cá nhân cấm tiếp nhận các hành vi bạo lực trên tất cả các trang web của trường đại học nữ Kwangju và đang được bảo vệ bởi pháp luật..

 • Cao học
  • Cao học thông thường3802
  • Cao học giáo dục3802
  • Cao học phát triển
   xã hội3802
 • Đại học
  • Khoa Dịch vụ hàng
   không3952
  • Khoa tiếp thị qua
   điện thoại3987
  • Khoa Phúc lợi xã hội3981
  • Khoa Silver Care3981
  • Khoa Tư vấn tâm lý3986
  • Khoa Luật cảnh sát3960
  • Khoa Giáo dục tiếng
   Anh trẻ em3958
  • Khoa Giáo dục
   mầm non3957
  • Khoa Giáo dục đặc
   biệt bậc tiểu học3954
  • Khoa Giáo dục đặc
   biệt bậc trung học3954
  • Khoa Điều dưỡng3951
  • Khoa Tác nghiệp trị liệu3982
  • Khoa Vật lý trị liệu3982
  • Khoa Vệ sinh răng
   miệng3840
  • Khoa Ngôn ngữ trị liệu3959
  • Khoa Mỹ thuật trị liệu3961
  • Khoa Y học thay thế3953
  • Khoa hành chính y tế3935
  • Khoa Y tế sức khỏe3987
  • Khoa Thực phẩm
   dinh dưỡng3958
  • Khoa Khoa
   học thẩm mỹ3955 / 3967
  • Khoa dược và mỹ
   phẩm3930
  • Khoa Thiết kế nội thất3961
  • Khoa Vũ đạo3767
  • Khoa Thiết kế web3987
 • Trụ sở chính
  • Phòng Giáo vụ
   • Tổ giáo vụ3518
   • Trung tâm hỗ trợ giảng
    dạy, học tập3890
   • Trung tâm dịch vụ
    smart3813
  • Phòng Quảng cáo tuyển sinh
   • Tổ tuyển sinh3521
   • Tổ quảng cáo3536
  • Phòng Sinh viên
   • Tổ sinh viên3613
  • Phòng Kế hoạch
   • Tổ Điều chỉnh kế hoạch3533
  • Phòng Hành chính
   • Tổ Hành chính3505
   • Tổ Kế toán3508
   • Tổ quản lý trang thiết bị3516
  • Hiệp hội liên kết Doanh
   nghiệp và nhà trường
   • Phòng hợp tác
    doanh nghiệp và nhà trường 3785
   • Trung tâm bồi dưỡng
    doanh nghiệp mới 3788
   • Trung tâm phòng
    chống bệnh đãng trí3788
   • Tổ chức ngành nghề
    liên quan đến thanh niên3924
   • Trung tâm giáo
    dục IT515-0064
  • Ký túc xá
   Song Gang3556~7
  • Viện Giáo dục quốc tế3574
  • Cao học3801
 • Cơ quan phụ thuộc
  • Viện thông tin truyền
   thông3545
  • Thư viện3862
  • Trung tâm phát
   triển nguồn nhân lực tổng hợp3812
 • Cơ quan trực thuộc
  • Viện giáo dục suốt đời3583
  • Trung tâm âm nhạc3582
  • Trung tâm văn học3592
 • Viện nghiên cứu trực thuộc
  • Phòng nghiên cứu
   thông tin kinh doanh 3588
  • Phòng nghiên cứu
   thiết kế3751
  • Phòng nghiên cứu văn
   hóa múa Namdo-
  • Phòng nghiên cứu biofood-
  • Phòng nghiên cứu giáo
   dục telemarketing Hàn Quốc-
  • Phòng nghiên cứu khả
   năng lãnh đạo của phụ nữ vùng Chun Nam Hàn Quốc-
  • Phòng nghiên cứu kinh
   doanh phúc lợi người cao tuổi-
  • Phòng Nghiên cứu khoa
   học tác nghiệp-
  • Phòng Nghiên cứu ngôn
   ngữ trị liệu-
  • Phòng Nghiên cứu phát
   triển trẻ em-
  • Phòng Nghiên cứu Y học
   thay thế-
  • Phòng nghiên cứu khoa
   học mỹ thuật-