주메뉴 바로가기 콘텐츠 바로가기 사이트이용안내

Home > Hướng dẫn nhập học > Nội dung chiêu sinh > Thời gian tuyển sinh

Thời gian tuyển sinh (Chương trình học tiếng Hàn, Hệ đại học)_Nội dung chiêu sinh


Thời gian tuyển sinh (Chương trình học tiếng Hàn, Hệ đại học)

Thời gian tuyển sinh (Chương trình học tiếng Hàn, Hệ đại học)
Hồ sơ   Năm học 2013 Nội dung chính
Nội dung Học kỳ 1 Học kỳ 2
Thời gian
nhận hồ sơ
Chương trình
học tiếng Hàn
3.12.2012(Thứ hai) –
11.1.2013(Thứ sáu)
7. 2013 ●Có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
※Không nhận hồ sơ nộp trực tiếp vào thứ bảy, chủ nhật.
Hệ đại học 17.12.2012(Thứ hai) –
27.12.2012 (Thứ năm)
7. 2013  
Thời gian
tuyển sinh
Chương trình
học tiếng Hàn
27.12.2012(Thứ năm) –
11.1.2013(Thứ sáu)
8. 2012  
Hệ đại học 27.12.2012(Thứ năm) –
11.1.2013(Thứ sáu)
7. 2012  
Thời gian
đăng ký Visa
Tùy đối tượng
đăng ký
Giữa tháng 1. 2013 8. 2013 ●Chỉ áp dụng cho đối tượng cư trú tại nước ngoài.
※Tùy thuộc vào tình hình visa sẽ có thể thay đổi.
Công bố kết
quả
Công bố kết
quả
Đầu tháng 2.2013 8. 2013 ●Nhà trường sẽ gửi thông báo trúng tuyển đến cá
nhân hoặc giáo viên phụ trách tại các trường liên kết.
Thời hạn
đóng tiền
học
Chương trình
học tiếng Hàn
28.2.2013 (Thứ năm) 8. 2013  
Hệ đại học 22.2.2013 (Thứ sáu) 8. 2013  

※ Sẽ có thông báo nếu như có sự thay đổi về thời gian đã định trước ở trên.