주메뉴 바로가기 콘텐츠 바로가기 사이트이용안내

Home > Hướng dẫn nhập học> Nội dung chiêu sinh > Điều kiện tuyển sinh

Điều kiện tuyển sinh - Nội dung chiêu sinh


Điều kiện tuyển sinh chung dành cho sinh viên mới nhập học, sinh viên chuyển tiếp (bao gồm cả sinh viên cao học)

Sinh viên phải có chứng chỉ tiếng Hàn cấp 3 trở lên do viện nghiên cứu giảng dạy tiếng Hàn Quốc cấp hoặc của các cơ quan, tổ chức có giá trị tương đương.
※ Các sinh viên trước khi tốt nghiệp phải có chứng chỉ năng lực tiếng Hàn cấp 4 trở lên.

Điều kiện tuyển sinh

Điều kiện tuyển sinh
Hình thức đào tạo Điều kiện tuyển sinh
Sinh viên dự bị học
tiếng Hàn
Học sinh và cha mẹ học sinh đều là người nước ngoài, học sinh đã hoặc chuẩn bị
tốt nghiệp THPT trong nước hoặc ngoài nước.
Sinh viên mới nhập học
Sinh viên chuyển tiếp Sinh viên và cha mẹ sinh viên đều là người nước ngoài, sinh viên đã tốt nghiệp
cao đẳng hoặc đã hoàn thành ít nhất 2 năm chương trình bậc đại học.
Sinh viên cao học Sinh viên và cha mẹ sinh viên đều là người nước ngoài, đã tốt nghiệp bậc đại học
trong và ngoài nước. (Bao gồm cử nhân, thạc sĩ).

Các vấn đề khác

Không chấp nhận người mang 2 quốc tịch hoặc không có quốc tịch nào.
Ban giám khảo hội sẽ tuyển chọn sinh viên nước ngoài của trường sẽ xét duyệt hồ sơ dựa trên cơ sở học lực, học vị…