주메뉴 바로가기 콘텐츠 바로가기 사이트이용안내

Home > Hướng dẫn nhập học> Nội dung chiêu sinh > Giới thiệu các khoa và chuyên ngành

Giới thiệu các khoa và chuyên ngành - Nội dung chiêu sinh


Chương trình giảng dạy tiếng Hàn Quốc

Chương trình giảng dạy tiếng Hàn Quốc
Chương trình học Số lượng tuyển sinh Ghi chú
Chương trình giảng dạy tiếng Hàn Quốc 00 người Không giới hạn nam, nữ

Các khoa và chuyên ngành dành cho sinh viên mới nhập học và sinh viên chuyển tiếp

Các khoa và chuyên ngành dành cho sinh viên mới nhập học và sinh viên chuyển tiếp
Đại học Chuyên ngành Các khoa Số lượng
tuyển sinh
Ghi chú
Sinh viên mới nhập học,
sinh viên chuyển tiếp
Trường đại
học Nữ
Kwangju
Xã hội nhân văn Khoa tiếp viên hàng không 00 người Thời gian phỏng
vấn tuyển sinh
của các khoa sẽ
được thông báo
sau
Khoa tiếp thị qua điện thoại
Khoa Luật cảnh sát
Khoa phúc lợi xã hội
Khoa chăm sóc người lớn tuổi
Khoa tâm lý học
Khoa giáo dục tiếng Anh cho
trẻ em
Khoa học tự
nhiên
Khoa ngôn ngữ trị liệu
Khoa mĩ thuật trị liệu
Khoa thông tin y tế
Khoa vật lý trị liệu
Khoa điều chế dược liệu
Khoa thực phẩm dinh dưỡng
Khoa khoa học thẩm mỹ
Công nghệ học Liệu pháp y tế bảo vệ sức
khỏe
Năng khiếu Khoa thiết kế nội thất
Khoa vũ đạo

Cao học (Không giới hạn nam nữ)

Cao học (Không giới hạn nam nữ)
Cao học Chuyên ngành Các khoa Số lượng
tuyển sinh
Thạc sĩ Phổ thông Khoa khoa học thẩm mỹ, Khoa tâm lý học, Khoa dạy
tiếng Anh cho trẻ em, Khoa tác nghiệp trị liệu, Khoa
vũ đạo, Khoa thực phẩm dinh dưỡng.
00 người
Phát triển xã hội Khoa phúc lợi xã hội, Khoa Luật cảnh sát, Khoa văn
học Hàn Quốc, Khoa tiếp thị qua điện thoại, Khoa
ngôn ngữ trị liệu, Khoa Điều dưỡng, Khoa mĩ thuật trị
liệu.
Tiến sĩ Phổ thông Khoa khoa học thẩm mỹ, Khoa Giáo dục trẻ mầm non