주메뉴 바로가기 콘텐츠 바로가기 사이트이용안내

Home > Hướng dẫn nhập học > Nội dung chiêu sinh > Hồ sơ tuyển sinh

Hồ sơ tuyển sinh_Nội dung chiêu sinh


Hồ sơ tuyển sinh(Tất cả các giấy tờ đều phải kèm theo bản dịch tiếng Hàn hoặc tiếng Anh có công chứng)

Hồ sơ tuyển sinh
STT Hồ sơ Sinh
viên dự
bị học
tiếng
Sinh
viên
Sinh
viên
cao
học
Ghi chú
1 Đơn xin nhập học - Theo bản mẫu của trường
2 Giấy giới thiệu bản thân - Theo bản mẫu của trường
3 Kế hoạch học tập - Theo bản mẫu của trường
4 Giấy cam kết bảo lãnh tài
chính của cha mẹ
- Theo bản mẫu của trường
5 Giấy giới thiệu của hiệu
trưởng hoặc trưởng khoa
- Theo bản mẫu của trường
6 Giấy chứng nhận tốt
nghiệp hoặc dự định
- Đối với sinh viên chuyển tiếp phải
kèm theo bằng tốt nghiệp THPT
7 Giấy chứng nhận kết quả học tập - Đối với sinh viên chuyển tiếp phải
kèm theo học bạ THPT
8 Bản sao hộ chiếu và
chứng minh nhân dân
của học sinh
 
9 Bản sao chứng minh
nhân dân của cha mẹ
 
10 Bản sao thẻ chứng minh
nhân người nước ngoài
- Đối với trường hợp người
đang cư trú tại Hàn Quốc
11 Hộ khẩu - Đối với trường hợp cha mẹ ly hôn,
phải có hộ khẩu và
giấy chứng nhận li hôn kèm theo.
- Đối với trường hợp cha hoặc mẹ
mất, phải có giấy chứng tử bản
chính kèm theo
12 Giấy chứng minh nghề
nghiệp và thu nhập của
cha mẹ
 
13 Giấy chứng minh tài
chính
- Tài khoản ngân hàng có thời hạn
ngoài 6 tháng (thời hạn hết hạn
phải sau thời gian nhập học)
- D2: 10.000$ trở lên,
D4: 3.000$trở lên.
14 Hình thẻ màu
4 tấm (3x4cm)
- Hình được chụp trong thời gian 3
tháng gần nhất(nền trắng)
15 Giấy chứng minh nghề
nghiệp và thu nhập của
cha mẹ
  - Chứng chỉ năng lực tiếng Hàn cấp
3 trở lên (tùy theo điều kiện tuyển
sinh của từng khoa)

※ Nếu cần các giấy tờ khác nhà trường có thể yêu cầu các ứng viên bổ sung

Nơi tiếp nhận hồ sơ và liên lạc

Nơi tiếp nhận hồ sơ và liên lạc
Hồ sơ Nơi tiếp nhận hồ sơ Liên lạc Ghi chú
Trong nước (우)506-713
광주광역시 광산구 여대길 201
광주여자대학교 국제교육원
TEL
+82-62-950-3931,3576
FAX
+82-62-950-3577
e-mail
chenxing@kwu.ac.kr
ywstory@kwu.ac.kr
Có thể nộp hồ
sơ trực tiếp hoặc
qua đường bưu
điện
Ngoài nước International Education Center, 201
Yeodai-Gil, Gwangsan-gu,
Gwangju, KOREA 506-713