주메뉴 바로가기 콘텐츠 바로가기 사이트이용안내

Home > Hướng dẫn nhập học> Nội dung chiêu sinh > Kí túc xá

Kí túc xá - Nội dung chiêu sinh


Điều kiện đăng kí : du học sinh người nước ngoài

Phí kí túc xá (3 tháng)

Kí túc xá
Kí túc xá Phí kí túc xá
(3 tháng)
Thông báo nhà ăn của
kí túc xá
Ghi chú
Kí túc xá trong
trường
610,000/3 tháng Trong học kì từ thứ hai đến
thứ sáu. (học sinh tự lo phí
ăn trưa và cuối tuần).
4 người 1 phòng
Trong học kì cung cấp bữa sáng
và bữa tối(không kể cuối tuần)