주메뉴 바로가기 콘텐츠 바로가기 사이트이용안내

입학안내 주메뉴

Home > Đại học/ Cao học > Đại học giới thiệu > Khoa Dịch vụ hàng không > Giới thiệu các khoa

Giới thiệu các khoa_Khoa Dịch vụ hàng không


Khoa Dịch vụ hàng không

Khoa Dịch vụ hàng không

Giới thiệu khoa

Khoa Dịch vụ Hàng không của trường đại học nữ Kwangju được thành lập đầu tiên trong nước với chế độ 4 năm, với sự phát triển mạnh mẽ không ngừng, đã và đang nắm giữ vị trí là khoa tốt nhất trong lĩnh vực dịch vụ Hàng không.
Khoa dịch vụ hàng không đang đào tạo những chuyên gia dịch vụ có chuyên môn mang tính quốc tế và kiến thức chuyên ngành trong lĩnh vực dịch vụ hàng không, bằng một chương trình riêng biệt.
Để nâng cao trình độ giao tiếp ngôn ngữ, Khoa dịch vụ hàng không đang tập trung vào việc đào tạo nhiều chuyên gia về dịch vụ hàng không có những kĩ năng cần thiết và năng lực tối ưu, thông qua giáo dục thực tế trong lĩnh vực dịch vụ, thực tập tại hãng hàng không , giáo dục thực tế trong dịch vụ hàng không,… cùng với giáo dục ngôn ngữ nước ngoài có hệ thống.

Mục đích giáo dục

Khoa dịch vụ hàng không đào tạo những chuyên gia về dịch vụ hàng không có tính cạnh tranh.

Đặc điểm khoa

Tốt nghiệp trước
Có thể tốt nghiệp trong 3 năm với chế độ 4 học kì.
Chương trình giảng dạy đặc biệt
Khoa có tổ chức các lớp học thực hành tiếp viên hàng không hãng Asiana, Huấn luyện thực tập trên máy bay quốc tế, Chương trình thực tập tại khách sạn, Cuộc thi nữ hoàng của nụ cười,…
Các chứng chỉ
Nhà chuyên gia đặt hàng không (TOPAS/ABACUS), Chuyên gia vận hành hàng không, Người vận hành du lịch nước ngoài, Hướng dẫn viên thông dịch du lịch.
Tương lai sau khi tốt nghiệp
Sinh viên sẽ được đào tạo thành những Tiếp viên hàng không trong và ngoài nước, nhân viên làm việc trên bộ, nhân viên vận hành và xếp đặt chuyến bay , khách sạn du lịch, nhân viên trong các công ty du lịch quốc tế,…