주메뉴 바로가기 콘텐츠 바로가기 사이트이용안내

입학안내 주메뉴

Home > Đại học/ Cao học > Đại học giới thiệu > Khoa Tiếp thị qua điện thoại > Giới thiệu các khoa

Giới thiệu các khoa_Khoa Tiếp thị qua điện thoại


Khoa Tiếp thị qua điện thoại

Khoa Tiếp thị qua điện thoại

Giới thiệu khoa

Khoa tiếp thị qua điện thoại trường đại học nữ Kwangju được thành lập vào năm 2009 là khoa quản lí trung gian các giảng viên giáo dục, QAA, người giám sát quản lí telemarketer (người tư vấn)- là nhân lực chuyên môn của trung tâm liên lạc (trung tâm đáp ứng dịch vụ mong muốn của khách hàng). Trung tâm liên lạc là một bộ phận quan trọng làm hài long khách hàng thông qua sự giao tiếp trực tiếp và là bộ phận quan trọng trong marketing doanh nghiệp. Vì vậy, có thể nói khoa tiếp thị qua điện thoại là khoa tốt nhất để đào tạo nhân lực ưu tú của trung tâm liên lạc. Khoa tiếp thị qua điện thoại đang giảng dạy với chương trình đào tạo kiến thức thực nghiệm liên quan đến trung tâm liên lạc của doanh nghiệp, khoa cũng đang và sẽ cố gắng không ngừng trong việc đào tạo nữ nhân tài trong lĩnh vực này.