주메뉴 바로가기 콘텐츠 바로가기 사이트이용안내

입학안내 주메뉴

Home > Đại học/ Cao học > Đại học giới thiệu > Khoa Luật cảnh sát > Giới thiệu các khoa

Giới thiệu các khoa_Khoa Luật cảnh sát


Khoa Luật cảnh sát

Khoa Luật cảnh sát

Giới thiệu khoa ngành

Khoa luật cảnh sát của chúng tôi là khoa đảm bảo có việc làm, là khoa có ước mơ, luôn nỗ lực học tập, nổi tiếng là khoa được thành lập đầu tiên trong trường Đại học nữ, đặc biệt là Đại học nữ Kwangju là trường nữ duy nhất ở phía Nam sông Hàn.
Trường đại học, khoa ngành cũng như các sinh viên đều cùng nhau nỗ lực, dù thời gian không dài, nhưng khoa đã đào tạo được nhiều nữ cảnh sát đa tài.

Mục tiêu của khoa

Qua cuộc sống sinh hoạt đại học tuy ngắn, khoa chúng tôi sẽ đào tạo những người có thể giúp ích cho xã hội, đất nước với lòng tham vọng thành đạt, tinh thần mạnh mẽ để có thể phát triển năng lực cá nhân, thông qua sự khắc phục nghịch cảnh, khó khăn, có thể tự phát triển bản thân, xây dựng bản thân và vận mệnh của bản thân.

Tương lai sau khi tốt nghiệp

1) Cảnh sát
Cảnh sát quốc gia, cảnh sát huyện xã, chỉ đạo đặc biệt cho những người có hy vọng thành cán bộ →đồng đẳng với tốt nghiệp trường đại học cảnh sát có: kế trưởng sở công an, trưởng bộ công an
2) Có thể đạt được các chứng chỉ do nhà nước công nhận như
Giám sát, pháp viên, hành chính cơ bản, hành chính giáo dục, bộ phận thuế cục, nhân viên, quân nhân nữ , nhân viên thông tin quốc gia, người chỉ đạo cảnh hộ, người quản lí khu biệt thự, nhân viên môi giới nhà nước, nhân viện bộ phận phúc lợi xã hội (chuyên môn phụ),…
3) Tiếp tục học cao học, mở văn phòng pháp luật như văn phòng luật sư, mở nhà thể dục,
4) Làm việc trong lĩnh vực bảo an, hoặc bảo vệ trong các trung tâm thương mại, S1, Kangwon land, điện tử Samsung, hãng hàng không,..
5) Hướng đi đa dạng trong các công sở, doanh nghiệp,…
6) Điều kiện để xin thi đội đặc công cảnh sát, người chuyên ngành cảnh sát: Điểm lợi là: tỉ lệ chọi 7:1, pháp hành chính thay cho môn tiếng Anh, điều tra thay cho lịch sử HQ
7) Khi đăng ký tuyển quân đội đặc biệt lục quân, hải quân, không quân, nữ quân, sĩ quan cử nhân sẽ được tuyển ưu tiên: ->pháp vụ, hiến binh, cảnh sát giám sát pháp viện trong xã hội, binh lính -> Người tốt nghiệp đại học có thể thăng chức lên sĩ quan nếu đã tốt nghiệp đại học