주메뉴 바로가기 콘텐츠 바로가기 사이트이용안내

입학안내 주메뉴

Home > Đại học/ Cao học > Đại học giới thiệu > Khoa Silver Care > Giới thiệu các khoa

Giới thiệu các khoa_Khoa Silver Care


Khoa Silver Care

Khoa Silver Care

Giới thiệu khoa ngành

Khoa Silver Care có mục đích đào tạo các chuyên gia phúc lợi những người lớn tuổi, người khuyết tật, thanh thiếu niên, care để những người đó có thể bảo đảm được nhân quyền và sống cuộc sống tốt đẹp. Có việc làm sau khi tốt nghiệp 100% làm mục đích với việc chú tâm vào môn học thực tập hiện trường để đẩy mạnh giáo dục hiện trường và thực hiện giáo dục phù hợp với hiện trường phúc lợi. Khoa Silver Care đặt mục đích vào đào tạo các chuyên gia phúc lợi những người lớn tuổi, người khuyết tật, thanh thiếu niên, chăm sóc để những người đó có thể bảo đảm được nhân quyền và sống cuộc sống tốt đẹp hơn. Khoa lấy mục tiêu là có được việc làm 100%, thông qua việc mở rộng những môn học thực tập thực tế để đẩy mạnh giáo dục và thực hiện giáo dục phù hợp với môi trường phúc lợi.
Các chứng chỉ liên quan đến khoa có thể có ngay khi tốt nghiệp: Chuyên gia phúc lợi xã hội cấp 2,Nhà chỉ đạo thanh thiếu niên, Chuyên gia phúc lợi chăm sóc xã hội, chuyên gia sức khỏe gia đình, và thông qua các buổi giảng dạy đặc biệt có thể nhận được Chứng chỉ nhà trị liệu mĩ thuật, chuyên gia trị liệu làm vườn, nhà trị liệu bằng nụ cười, Recreation câp 1, thông qua các chương trình giáo dục được ủy thác có thể nhận được chứng chỉ nhà tư vấn cho người lớn tuổi, người chăm sóc cho bệnh nhân.Sau khi có chứng chỉ chuyên gia phúc lợi xã hội cấp 1 thì có thể có chứng chỉ chuyên gia phúc lợi xã hội tinh thần.

Hướng đi và triển vọng sau khi tốt nghiệp

Tương lai
công nhân viện bộ phận phúc lợi xã hội, nhà phúc lợi xã hội tổng hợp, nhà phúc lợi lão niên, nhà phúc lợi người khuyết tật, nhà phúc lợi thanh thiếu niên, cơ sở vật chất điều dưỡng lão niên, bệnh viện chuyên môn lão niên, phố Silver, trung tâm tài trợ sức khỏe gia đình, Viện bồi dưỡng thanh thiếu niên, Doanh nghiệp liên quan đến công nghiệp Silver, Tổ chức phúc lợi xã hội
Triển vọng
Vào thế kỉ 21, sự tham gia của nữ giới vào những hoạt động kinh tế trong những gia đình hai thế hệ và sự tăng cao của xã hội công nghiệp ngày càng tăng một cách nhanh chóng, hơn nữa theo sự xuất hiện của xã hội sinh sản ít, lão hóa, thì hoạt động công nghiệp silver, cơ sở vật chất phúc lợi lão niên, thanh thiếu niên có triển vọng tăng nhanh . Theo đó, sẽ cần thiết phải có các chuyên gia trong các lĩnh vực liên quan được giáo dục chuyên môn, và có tư cách,vì vậy nhu cầu trong các lĩnh vực này cũng sẽ tăng nhanh

Triển vọng theo chương trình giáo dục đặc biệt của khoa ngành

Đào tạo nhà phúc lợi chăm sóc chuyên môn thông qua việc đạt được các chứng nhận qua các năm
Năm 1 (Chuyên gia bảo hộ dưỡng lão, nhà mĩ thuật trị liện) Năm 2 ( Nhà trị liệu bằng làm vườn, kĩ thuật xếp giấy)
Năm 3 (, Nhà trị liệu bằng nụ cười) Năm 4 (Giáo dục nâng cao cấp 1 chuyên gia phúc lợi xã hội, chuyên gia chỉ đạo recreation)
Xây dựng và kết nối mạng lưới những người cùng khoa từ sự hỗ trợ của các sinh viên đã tốt nghiệp bắt đầu kinh doanh cơ sở vật chất dưỡng lão
Thực tập trực tiếp mang tính thực tế thông qua cuộc huấn luyện của các sinh viên đã tốt nghiệp và chưa tốt nghiệp và đặt được mục tiên có việc làm 100%
Sự giáo dục con người qua các hoạt động câu lạc bộ từ thiện chuyên môn của khoa (Silkroad)
Lấy trọng tâm là các sinh viên, khoa giáo dục con người và cống hiến xã hội trong các khu vực bằng các hoạt động từ thiện kết nghĩa 1:1 với các lão niên sống độc thân
Bồi dưỡng năng lực làm việc thực tế qua quá trình điều hành chương trình của trung tâm phòng chống bệnh đãng trí
Bồi dưỡng năng lực làm việc thực tế thông qua điều hành chương trình với mục đích khuynh giảm chi phí xã hội do bệnh đãng trí và có thể làm việc sinh hoạt khi tuổi già một cách khỏe mạnh thông qua phòng chống và chẩn đoán sớm về bệnh đãng trí cho các đối tượng người lớn tuổi trong cơ quan.