주메뉴 바로가기 콘텐츠 바로가기 사이트이용안내

입학안내 주메뉴

Home > Đại học/ Cao học > Đại học giới thiệu > Khoa giáo dục trẻ mầm non > Giới thiệu các khoa

Giới thiệu các khoa_Khoa giáo dục trẻ mầm non


Khoa giáo dục trẻ mầm non

Khoa giáo dục trẻ mầm non

Giới thiệu khoa ngành

Khoa giáo dục trẻ mầm non trường đại học nữ Kwangju đặt mục tiêu trong việc đào tạo những nhà chuyên môn trên mỗi lĩnh vực có thể hỗ trợ trẻ em, cùng với đào tạo giáo viên có kiến thức thực tiễn, lí thuyết có mục đích phát triển trẻ em một cách toàn diện; để đào tạo ra những nữ nhân tài có tư cách với những tri thức chuyên môn sáng tạo dưới những tư tưởng của giáo dục tương lai của trí, tín, thiện, và giáo dục phụ nữ của Hiếu, trí, ái- là tư tưởng kiến học
Khoa cũng rèn luyện năng lực nghiên cức để đào tạo những giáo viên toàn diện về mặt đạo đức, chuyên môn, sáng tạo, rèn luyện khả năng dung hợp, và ứng dụng kiến thức, với tư cách là giáo viên liên quan đến việc giáo dục trẻ em, trẻ em mầm non, mà xã hội tương lai yêu cầu.
Khoa giáo dục trẻ mầm non trường đại học nữ Kwangju được cấu thành gồm 6 giáo sư, 208 sinh viên (mỗi năm 40 sinh viên, bao gồm sinh viên liên thông). Mỗi năm, qua MT (membership training), có cuộc giao lưu văn hóa thích ứng sinh hoạt đại học giữa các sinh viên trong khoa, có các hoạt động nhóm nhỏ trên các lĩnh vực hoạt động múa, nghiên cứu kịch búp bê, tiếng Anh chuyên môn, giáo dục phụ huynh,… Đến bây giờ có nhiều sinh viên đã tốt nghiệp đang hoạt động ở các cơ quan giáo dục trẻ em mầm non, nhà trẻ tại khu vực Kwangju, Jeon-nam. Trong số đó, có sinh viên tiếp tục học cao học để giảng dạy ở trường đại học, có 26 sinh viên đã tốt nghiệp vượt qua cuộc thi tuyển dụng công chức và hiện đang làm việc tại các trường mầm non công lập, sau khi được tuyển chọn là trường ĐH chế độ 4 năm ưu tú qua kì kiểm tra khoa giáo dục, khoa cũng được kết quả ứu tú trong kì kiểm tra tổng hợp toàn quốc.
Ngoài ra, trong trường có các hoạt động câu lạc bộ đa dạng như nghiên cứu tư vấn trò chơi, đoàn dạy dỗ, nghiên cứu kịch búp bê, hội nghiên cứu điệu múa, lớp luyện thi kì thi tuyển dụng công chức. Hơn nữa khoa cũng đang điều hành ủy thác nhà trẻ chia sẻ Kwangju.

Mục đích và mục tiêu

Mục đích
Khoa giáo dục trẻ mầm non trường đại học nữ Kwangju đào tạo giáo viên chuyên môn vừa có tư cách và giáo dục, vừa thực hiện từ thiện, tình thương với tư cách là giáo viên dung hợp đảm nhiệm giáo dục trẻ em là tương lai của xã hội, để trở thành nhà chuyên môn trong giáo dục trẻ em trên nền tảng là tính chuyên môn, sáng tạo, và đạo đức trong xã hội đang thay đổi
Mục tiêu
1) Nuôi dưỡng nhiệm vụ, sứ mệnh mang tính giáo dục triệt để trên cơ sở sự sáng tạo, đạo đức đối với giáo viên trẻ mầm non
2) Học tập cách làm việc, kiến thức chuẩn nâng cao theo từng quá trình giáo dục trẻ em cần thiết đối với giáo viên trẻ mầm non
Tiếp thu kiến thức học tập giảng dạy chuyên môn về quá trình giáo dục trẻ mầm non
4) Nhấn mạnh khả năng giáo viên tương lai qua quá trính đẩy mạnh thích ứng với việc làm thực tế có đầy đủ lí thuyết và thực tế.

Chứng chỉ, tương lai sau khi tốt nghiệp

1) Có thể đạt được chứng chỉ riêng biệt để trau dồi tư chất và giáo dục trẻ em theo bản thân mong muốn như: Chứng chỉ do nhà nước cấp (Giáo viên nhà trẻ chính thức cấp 2,giáo viên giáo dục trẻ mầm non cấp 2). Chứng chỉ do đoàn thể dân sự nhà nước (chuyên gia chỉ đạo mĩ thuật trẻ em, chuyên gia chỉ đạo đọc sách trẻ em, chuyên gia chỉ đạo đọc sách, chuyên gia chỉ đạo đọc sách trẻ em mã thuật, chuyên gia chỉ đạo quốc nhạc trẻ em, mẫu mĩ thuật),…
Phân loại
Phân loại
Chứng chỉ do nhà nước công nhận Chứng chỉ do đoàn thể dân sự công nhận
Đạt được bằng cấp giáo viên nhà trẻ mầm non chính thức cấp 2
Đạt được bằng cấp giáo viên giáo dục trẻ em cấp 2
chuyên gia chỉ đạo mĩ thuật trẻ em
chuyên gia chỉ đạo đọc sách trẻ chuyên gia chỉ
đạo nghiên cứu sách trẻ em mã thuật
chuyên gia chỉ đạo quốc nhạc trẻ em
2) Sinh viên có thể vừa làm giáo viên tại các nhà trẻ, trường mầm non công lập, dân lập, vừa phát huy năng lực trên lĩnh vực chuyên môn giáo dục trẻ em, vừa có thể phát huy năng lực trong xã hội tương lai đang thay đổi bằng các nghề nghiệp như giáo viên dạy tăng tiết, chuyên gia chỉ đạo học tập, chuyên gia chỉ đạo mĩ thuật, chuyên gia đọc sách trẻ em,..
Khoa giáo dục trẻ em mầm non trường đại học nữ Kwangju đặt uy tín và sự giao tiếp giữa chủ thể giáo dục là quan trọng cho việc cải cách giáo dục, nâng cao giáo dục. Khoa xây dựng niềm tin thông qua chiến lược hình thành mối quan hệ mật thiết với học sih, giáo viên, phụ huynh,.. để phát huy tối đa hiệu quả năng lực giáo dục thông qua việc hỗ trợ giữa những bộ phận giáo dục với nhau.