주메뉴 바로가기 콘텐츠 바로가기 사이트이용안내

입학안내 주메뉴

Home > Đại học/ Cao học > Đại học giới thiệu > Khoa giáo dục đặc biệt bậc tiểu học > Giới thiệu các khoa

Giới thiệu các khoa_Khoa giáo dục đặc biệt bậc tiểu học


Khoa giáo dục đặc biệt bậc tiểu học

Khoa giáo dục đặc biệt bậc tiểu học

Khẩu hiệu

Ước mơ của bạn sẽ trở thành hiện thực. Khoa giáo dục đặc biệt bậc tiểu học, không có thủ khoa thi tuyển dụng công chức

Giới thiệu khoa ngành và mục tiêu của khoa

Khoa giáo dục đặc biệt bậc tiểu học được thiết lập vào năm 2003 với 30 sinh viên. Để đào tạo giáo viên đặc biệt bậc tiểu học ưu tú, sinh viên học tập các môn học việc làm, môn học bắt buộc, thực tập giáo dục cơ bản tại hiện trường giáo dục đặc biệt trên tất cả các lĩnh vực khuyết tật (khiếm thị, khiếm thính, tâm thần, liệt bộ phận cơ thể, trở ngại hành động, tình cảm, tự phá hoại bản thân, học tập, giao tiếp, sức khỏ,…). Trong kì thi tuyển dụng công chức giáo viên (đợt 1 vào tháng 2 năm 2007) có khoa đã đào tạo thủ khoa bộ Giáo dục Kwangju năm 2007, thủ khoa bộ Giáo dục Choong-nam năm 2010, ngoài ra còn có nhiều sinh viên đã tốt nghiệp đang làm giáo viên đặc biệt bậc tiểu học tại các cơ quan giáo dục quốc gia, công lập, dân lập, trường học đặc biệt, trường học bình thường, khóa học đặc biệt, cơ quan phúc lợi tổng hợp người khuyết tật, cơ quan phúc lợi của thành phố, quận, huyện, nhà trẻ khuyết tật, phòng khám,…) . Năm 2007, theo quy định luật giáo dục đặc biệt người khuyết tật, mỗi cấp học cho đối tượng giáo dục đặc biệt bậc tiểu học có số người giảm từ 12 đến 6 và quy định mỗi giáo viên đặc biệt đảm nhiệm 4 học sinh, điều này có tuyển vọng cho thấy nhu cầu về giáo viên đặc biệt bậc tiểu học sẽ ngày càng tăng.

Chứng chỉ

Giáo viên chính thức trường đặc biệt tiểu học cấp 2 dành cho tất cả các sinh viên tốt nghiệp
Giáo viên chính thức trường đặc biệt cấp 2 dành cho các sinh viên đang học nhiều ngành
Chứng chỉ liên quan đến giáo dục đặc biệt khác
Chuyên gia trị liệu hành động, Chuyên gia chỉ đạo trẻ em đặc biệt, Recreation trị liệu,…

Tương lai

Trường đặc biệt công lập, dân lập, cấp học đặc biệt trường tiểu học bình thường, trung tâm chi viện giáo dục đặc biệt bộ giáo dục khu vực, cơ quan giáo dục khuyết tật (cơ quan phúc lợi người khuyết tật, nhà trẻ đặc biệt dành cho người khuyết tật,..) tiếp tục học cao học, phòng khám tự lập,…