주메뉴 바로가기 콘텐츠 바로가기 사이트이용안내

입학안내 주메뉴

Home > Đại học/ Cao học > Đại học giới thiệu > Khoa Mỹ thuật trị liệu > Giới thiệu môn học

Giới thiệu môn học_Khoa Mỹ thuật trị liệu


Sự lựa chọn vì ước mơ to lớn hơn! Bước chân đầu tiên hướng đến tương lai! 
Trường Đại học nữ Kwangju trường Đại học sĩ quan nữ Hàn QuốcGiới thiệu môn học
Năm học Học kỳ Tên môn học (Tiếng Việt) Tên môn học (Tiếng Anh) Phân loại hoàn thành Tín chỉ Thuyết trình môn học
1 1  mỹ thuật trị liệu học Introduction of art Therapy Môn tự chọn 3 Giúp làm hài hòa giữa thế giới bên trong và thế giới bên ngoài thông qua hoạt động mỹ thuật ở hai lĩnh vực gọi là mỹ thuật và trị liệu; mục tiêu của môn học là giúp am hiểu các phương pháp và lý thuyết về mỹ thuật trị liệu.
1 3 Lịch sử mỹ thuật History of Art Môn Chung 2 Hiểu được thông qua hoàn cảnh mang tính thời đại của sự phát triển mỹ thuật từ cổ xưa đến hiện đại và nuôi dưỡng nền tảng trí thức nghệ thuật thông qua sự hiểu biết về các tác phẩm mỹ thuật.
1 3 Sắc thái học Chromatology Môn tự chọn 3 Học các lý luận cơ bản của màu sắc như nguyên lý phối màu, sự hài hòa của màu sắc, hình ảnh màu, thuộc tính của màu, mối quan hệ giữa màu và ánh sáng, các khái niệm khoa học về màu sắc; thành thạo các phương pháp sử dụng hiệu quả của các sắc thể có trong ngành giáo dục mỹ thuật trẻ em.
2 1 tâm lý học Introduction to Psychology Môn tự chọn 3 Mục tiêu là giúp am hiểu con người và xã hội theo khía cạnh tâm lý học và chuẩn bị kiến thức để có thể hiểu hoạt động và tâm hồn của con người theo khía cạnh tâm lý học trong đời sống thực tế.
2 3 Hướng dẫn trò chơi nghệ thuật Practice of Art Play Môn chung 3 Biết tầm quan trọng của trò chơi trong sự phát triển của trẻ nhỏ và giúp thấu hiểu thông qua thực tế và lý thuyết của trò chơi được áp dụng như thế nào trong giáo dục trị liệu cho trẻ khuyết tật.
3 1 Trị liệu mỹ thuật cho trẻ em và thanh thiếu niên Children/Adolescent Art Therapy Môn tự chọn 3 Nghiên cứu đánh giá kế hoạch theo sự thành lập mục tiêu và biện pháp can thiệp đúng với gia đoạn phát triển, tính xã hội, tính trí tuệ và sự hiểu biết về bệnh lý đặc biệt cho thấy những hành động khác thường, đặc tính tâm lý và sự phát triển thị giác của thanh thiếu niên và trẻ nhỏ.
3 1 Môi trường và trò chơi Environment & Play Môn tự chọn 3 Có được cách học tập – giáo viên mỹ thuật có kinh nghiệm đa dạng, trải nghiệm mỹ thuật bằng các hoạt động giáo dục vận dụng trò chơi và môi trường.
3 3 Mỹ thuật trị liệu cho người cao tuổi Geriatric Art Therapy Môn tự chọn 3 Sinh viên được học lý thuyết và thực hành trị liệu mỹ thuật cho người già về lĩnh vực tư vấn cho người già để giúp họ khắc phục khuyết tật có tính tâm lý và có thể ứng phó tốt bằng thị giác đúng với sự thay đổi của xã hội, tâm lý, thân thể đa dạng xuất hiện ở tuổi già.
4 3 Cảm nhận và đánh giá về mỹ thuật Appreciation & Evaluation of Art Môn tự chọn 2 Mục tiêu giáo dục là nuôi dưỡng tính sáng tạo đến từ hành vi biểu hiện, sức tưởng tượng và sức quan sát đối với trẻ nhỏ; cung cấp cơ hội trải nghiệm thuộc về cái đẹp cơ bản, cung cấp sự hiểu biết và cảm tưởng của các tác phẩm mĩ thuật có biểu hiện vượt trội về mặt tinh thần của con người.
4 3 Thực hành trị liệu mỹ thuật Art Therapy Workshop Môn tự chọn 3 Giúp thanh thiếu niên, trẻ em, nhi đồng vượt qua sự căng thẳng, sự lo sợ, mâu thuẫn đang xảy ra trong trường học, gia đình để học được công nghệ xã hội và phát triển sáng tạo; giúp tiếp cận một cách thực tế và cụ thể, những phương pháp giải quyết vấn đề đa dạng.