주메뉴 바로가기 콘텐츠 바로가기 사이트이용안내

입학안내 주메뉴

Home > Đại học/ Cao học > Đại học giới thiệu > Khoa Giáo dục tiếng Anh trẻ em > Giới thiệu môn học

Giới thiệu môn học_Khoa Giáo dục tiếng Anh trẻ em


Sự lựa chọn vì ước mơ to lớn hơn! Bước chân đầu tiên hướng đến tương lai! 
Trường Đại học nữ Kwangju trường Đại học sĩ quan nữ Hàn QuốcGiới thiệu môn học
Năm học Học kỳ Tên môn học (Tiếng Việt) Tên môn học (Tiếng Anh) Phân loại hoàn thành Tín chỉ Thuyết trình môn học
1 1 Những bài hát đồng dao tiếng Anh Children's English Songs Môn tự chọn 3 Hướng dẫn cách giảng dạy tiếng Anh cho trẻ em một cách hiệu quả qua các bài hát tiếng Anh vui nhộn.
2 1 Truyện thiếu nhi tiếng Anh English Fairy Tales Môn tự chọn 3 Đưa ra phương pháp hướng dẫn tiếng Anh cho trẻ em qua việc sử dụng các truyện tranh hấp dẫn về văn hóa Mĩ và Anh.
2 2   Lý luận học ngôn ngữ Language Acquisition Môn tự chọn 3 Nghiên cứu và phân tích các điểm tin về giáo dục tiếng Anh và nguyên nhân xã hội, cá nhân chính yếu ảnh hưởng đến việc học ngôn ngữ, điểm khác biệt giữa học tập thông thường với học tiếng Anh, điểm khác biệt giữa học ngoại ngữ với học tiếng mẹ đẻ.
2 3 Phương pháp dạy tiếng Anh Methodology of English Teaching Môn tự chọn 3 Học cách áp dụng công nghệ hướng dẫn và phương pháp giảng dạy tiếng Anh phong phú cho trẻ một cách cơ bản; học lý thuyết học tập và nguyên lý giáo dục tiếng nước ngoài.
3 1   Hướng dẫn âm nhạc tiếng Anh Teaching English Musical Môn tự chọn 3 Hỗn hợp các yếu tố giáo dục tiếng Anh trẻ em và yếu tố giáo dục có tính tổng hợp đa dạng của cách giáo dục TPR; học cách chỉ đạo với trẻ em, học cách làm phim tiếng Anh đạt hiệu quả cao.
3 3 Hướng dẫn trò chơi tiếng Anh Teaching English Games Môn tự chọn 3 Tuyển chọn các trò chơi trẻ em mang văn hóa Anh Mĩ sinh động rồi thử luyện tập ở phương diện giáo dục và xem xét kỹ kết quả học tập đạt được thông qua trò chơi có tính khoa học.