주메뉴 바로가기 콘텐츠 바로가기 사이트이용안내

입학안내 주메뉴

Home > Đại học/ Cao học > Đại học giới thiệu > Khoa tư vấn tâm lí > Giới thiệu các khoa

Giới thiệu các khoa_Khoa tư vấn tâm lí


Khoa tư vấn tâm lí

Khoa tư vấn tâm lí

Giới thiệu khoa ngành

Khoa tư vấn tâm lí là khoa đào tạo các huyên gia tư vấn tâm lí có thể hiểu, đánh giá, chẩn đoán những vấn để cho các đối tượng cần sự giúp đỡ do khó khăn liên quan đến tâm lí và hướng đi như Trẻ em, thanh thiếu niên, người lớn, lão niên, và tư vấn chuyên môn tâm lí.

Mục tiêu của khoa

1) Qua sự điều hành quá trình giáo dục thực tế kiêm lý luận tư vấn, nhà tư vấn tương lai có thể phát triển thành chuyên gia tư vấn chuyên môn, kích thích tự phát triển cá nhân
2) Giúp hiểu biết tâm lí của chính bản thân và những người khác để có thể sống hạnh phúc.
3) Rèn luyện các kĩ thuật, nhân tính để có thể kinh nghiệm đạt được thành tích có tính tổng thể trong tất cả hướng đi và trong quan hệ giữa người và người trong xã hội được mở rộng ra các lí luận về cạnh tranh để sinh tồn.
4) Rèn luyện tính chuyên môn, kĩ năng có thể giúp đỡ hiệu quả những người cần giúp đỡ trong xã hội
5) Đào tạo vững chắc các chuyên gia tư vấn tâm lí cần thiết cho xã hội trong khi các tệ nạn xã hội như tự tử, thiên tai,… đang ngày càng la rộng

Chiến lược phát triển

1) Đào tạo nữ nhân tài tư vấn có thể chủ đạo giáo dục nghề nghiệp và tương lai, hạnh phúc về mặt tâm lí cho nhân dân
2) Đào tạo người chỉ đạo thanh thiếu niên nữ giúp đỡ cho sự trưởng thành mạnh khỏe và quyền lợi của thanh thiếu niên
3) Cải thiện chất lượng giáo dục tư vấn cho sự phát triển giáo dục trong các trường cấp 1,2,3.
4) Dẫn đầu trong việc xây dựng mạng lưới kết nối liên quan tương hỗ
5) Khai thác quá trình giáo dục nâng cao năng lực làm việc thực tế chuyên môn và chương trình thực tập tại các cơ quan có liên quan
6) Chú trọng liên kết và nỗ lực để gia tăng hạnh phúc trong các trường học ở khu vực và trong xã hội.

Các chứng chỉ có thể nhận được sau khi tốt nghiệp

Chứng chỉ của hiệp hội
1) Người chỉ đạo tư vấn tâm lí (Hội khoa tư vấn các trường đại học trong nước)
2) Người tư vấn chuyên môn (Hội tư vấn Hàn Quốc)
3) Chuyên gia tư vấn tâm lí (Hội tư vấn tâm lí Hàn Quốc)
4) Chuyên gia tư vấn tội phạm (Hội tư vấn Hàn Quốc)
5) Chuyên gia tư vấn lâm sàng bảo vệ sức khỏe tinh thần (Hội tư vấn lâm sàng)
Chứng chỉ nhà nước
1) Chuyên gia tâm lí thanh thiến niên cấp 3 (Bộ phụ nữ gia đình)
2) Giáo viên tư vấn chuyên môn (Bộ Giáo dục Khoa học Kĩ thuật)
3) Chuyên gia tâm lí lâm sàng cấp 2 (Bộ phúc lợi bảo vệ sức khỏe)
4) Người chỉ đạo thanh thiếu niên (Bộ phụ nữ gia đình)
5) Chuyên gia tư vấn nghề nghiệp (Bộ lao động)

Hướng đi sau khi tốt nghiệp

1) Cơ quan giao huấn thanh thiếu niên
2) Trung tâm phúc lợi tư vấn thanh thiếu niên
3) Trung tâm tư vấn phụ nữ
4) Trung tâm tư vấn trẻ em
5) Trung tâm cung ứng lao động
6) Cơ quan phúc lợi xã hội tổng hợp
7) Lớp Wee trường cấp 1,2,3
8) Trung tâm Wee của Sở giáo dục
9) Tiếp tục học cao học

Đặc trưng của khoa tư vấn tâm lí trường đại học nữ Kwangju

1) Có các lớp giảng dạy môn học có thể nhận các chứng chỉ do nhà nước và hiệp hội nhà nước liên quan đến tư vấn
2) Có các lớp giảng dạy môn học có thể nhận chứng chỉ người chỉ đạo thanh thiếu niên có thể cung cấp cơ hội có việc làm với quy mô lớn
3) Thực tập tại các cơ quan đa dạng như Bộ giáo dục, trường học, Cơ quan giao huấn thanh thiếu niên, cơ quan tư vấn khu vực, trung tâm tư vấn, viện nghiên cứu tư vấn tâm lí trường đại học nữ Kwangju nhằm mục đích bồi dưỡng khả năng làm việc thực tế.
4) Có thể có điều kiện làm nghề giảng dạy, giáo viên tư vấn chuyên môn cho các học sinh, sinh viên ưu tú