주메뉴 바로가기 콘텐츠 바로가기 사이트이용안내

입학안내 주메뉴

Home > Đại học/ Cao học > Đại học giới thiệu > Khoa Giáo dục trẻ mầm non > Giới thiệu môn học

Giới thiệu môn học_Khoa Giáo dục trẻ mầm non


Sự lựa chọn vì ước mơ to lớn hơn! Bước chân đầu tiên hướng đến tương lai! 
Trường Đại học nữ Kwangju trường Đại học sĩ quan nữ Hàn QuốcGiới thiệu môn học
Năm học Học kỳ Tên môn học (Tiếng Việt) Tên môn học (Tiếng Anh) Phân loại hoàn thành Tín chỉ Thuyết trình môn học
1 1 Giới thiệu cách giáo dục trẻ mầm non Introduction to Early Childhood Education Môn tự chọn 3 Nhận thức được tính quan trọng ở thời kỳ mầm non trong khía cạnh xã hội học, tâm lý học, giáo dục học; giải thích về tính cách và phạm vi có tính học vấn của giáo dục trẻ em tiến bộ và đưa ra các phương hướng đó.
1 1 Sự phát triển của trẻ nhỏ   Child Development Môn tự chọn 3 Nghiên cứu kiến thức phát triển xuất hiện trong phạm vi lĩnh vực trước đây; tìm kiếm tri thức phát triển độ tuổi đặc biệt từ lúc còn trong bụng mẹ đến lứa tuổi nhi đồng; nghiên cứu lý luận phát triển trong hoàn cảnh học thức đa dạng về cơ thể con người.
1 3 Sơ cấp đàn Piano Piano Level 1 Môn tự chọn 2 Vì sự hướng dẫn các hoạt động âm nhạc cho trẻ mầm non, sinh viên phải nuôi dưỡng tính yêu thích âm nhạc và cải thiện năng lực chơi piano cũng như khả năng phôi hợp diễn xuất.
1 3 Tư tưởng giáo dục trẻ mầm non Philosophy in Early Childhood Education Môn tự chọn 3 Xem xét kỹ tư tưởng giáo dục trẻ nhỏ mà đang ảnh hưởng đến chương trình giáo dục mầm non hiện đại; xem xét kỹ sự thay đổi của con người về giáo dục thời kỳ đầu và sự hiểu biết có tính triết học về toàn bộ sự giáo dục. Đặc biệt phải xem xét kỹ các nhà tư tưởng giáo dục cung cấp bước khởi đầu có tính tâm lý học, tính triết học của quá trình giáo dục theo tiêu chuẩn đặc biệt và giáo dục mở. Hơn nữa, sinh viên phải phân tích, đánh giá sự ảnh hưởng đến hiện trường giáo dục trẻ mầm non của các nhà tư tưởng giáo dục trẻ mầm non thông qua việc quan sát hiện trường.
2 1 Lý thuyết nuôi dạy và giáo dục trẻ mầm non Infant and Early childhood Teacher Education Môn tự chọn 3 Sinh viên học những điều cần thiết về việc nuôi dưỡng tư chất của giáo dục mầm non như đạo đức nghề giáo, tính đặc thù của giáo viên mầm non, nguyên lý hành chính giảng dạy, thái độ, năng lực và vai trò được yêu cầu đối với các giáo viên mầm non; thông qua điều đó thành lập nên tư tưởng giáo dục phù hợp, đúng đắn.
2 3 Quá trình giáo dục trẻ mầm non Curriculum for Early Childhood Môn tự chọn 3 Xem xét chương trình giáo dục mầm non đa dạng, sự hình thành quá trình giáo dục mầm non, thời kỳ đầu quá trình giáo dục mầm non, những khái niệm về giáo dục mầm non và cùng nhau xử lý các vấn đề đa dạng sẽ trở thành chí hướng của quá trình giáo dục trẻ mầm non trong tương lai.
2 3 Lý thuyết về sức khỏe tinh thần Mental Hygiene Môn tự chọn 3 Giúp hiểu đúng về vấn đề vệ sinh thần kinh, ban đầu hiểu được vấn đề đó  rồi thử tìm phương án có thể sử dụng trong việc hướng dẫn sinh hoạt trẻ mầm non với sự giáo dục của bố mẹ được hình thành tại hiện trường giáo dục mầm non và sức khỏe thần kinh của chính các giáo viên.
2 3 Trung cấp đàn piano Piano Level 2 Môn tự chọn 2 Dù không luyện tập gì cả nhưng có thể nhìn vào bản nhạc và biểu diễn bài đồng dao bằng 2 tay. Đối với trường hợp đã thành thạo rồi thì có thể tiếp xúc với những giai điệu đa dạng khác.
3 1 Phương pháp hướng dẫn và nghiên cứu về tài liệu và dụng cụ giảng dạy Studies in Teaching Materials Methodolgy Môn tự chọn 3 Sinh viên hiểu các lý thuyết liên quan đến giáo cụ và tài liệu giảng dạy phổ biến trong giáo dục mầm non; áp dụng những lý thuyết đó rồi chế tạo phát triển tài liệu giảng dạy có tính sáng tạo và đa dạng trong các lĩnh vực đặc biệt; sinh viên trở nên thành thục cách hướng dẫn phù hợp thông qua việc thực hành sử dụng các tài liệu giảng dạy.
3 3 Lý thuyết giảng dạy bằng giáo khoa Subject Matter Teaching Môn tự chọn 3 Phân tích các lĩnh vực giáo khoa đang được sử lý ở giáo dục mầm non và nhận định tính đặc thù của quá trình giáo dục trẻ mầm non trong tổ chức giáo dục; nuôi dưỡng năng lực ban đầu có thể tổ chức, cấu thành quá trình giáo khoa tổng hợp.
3 3 Sự giáo dục cha mẹ Parent Education Môn tự chọn 3 Tiến hành phương pháp cho cha mẹ tham gia  cùng với sự giáo dục đa dạng của cha mẹ và tính quan trọng của giáo dục của cha mẹ; nắm bắt điểm vấn đề và tình trạng quản lý thực tế sự giáo dục của bố mẹ của cơ quan giáo dục mầm non; chuẩn đoán phân tích hiện trạng của chương trình với đại chúng vì phương hướng cải thiện giáo dục của cha mẹ.