주메뉴 바로가기 콘텐츠 바로가기 사이트이용안내

입학안내 주메뉴

Home > Đại học/ Cao học > Đại học giới thiệu > Khoa giáo dục tiếng Anh trẻ em > Giới thiệu các khoa

Giới thiệu các khoa_Khoa giáo dục tiếng Anh trẻ em


Khoa giáo dục tiếng Anh trẻ em

Khoa giáo dục tiếng Anh trẻ em

Giới thiệu khoa giáo dục tiếng Anh trẻ em

Khoa giáo dục tiếng Anh trẻ em đào tạo chuyên gia giáo dục tiếng Anh có thể hiểu rõ trình độ và đặc trưng của trẻ em và giáo dục tiếng Anh phù hợp với trình độ và đặc trưng đó.
Đào tạo giáo viên chuyên dạy tiếng Anh trẻ em có thể dạy trẻ em từ khi còn nhỏ đến học sinh cấp 1 khác với Khoa Anh ngữ, khoa giáo dục tiếng Anh bình thường mang tính truyền thống Đào tạo giáo viên chuyên dạy tiếng Anh trẻ em có thể dạy trẻ em từ khi còn nhỏ đến học sinh cấp 1, hoàn toàn khác với Khoa Anh ngữ truyền thống khoa giáo dục tiếng Anh tại đại học sư phạm.
Sinh viên sẽ được học bằng một quá trình chuyên môn cần thiết cho việc giảng dạy tiếng Anh trẻ em trong vòng 4 năm thành thạo, rất có lợi trong tìm việc làm sau khi tốt nghiệp
Thích hợp cho sinh viên có tính cách tích cực, hoạt bát, hợp với trẻ em.

Mục tiêu của khoa

Đào tạo chuyên gia trên lĩnh vực giáo dục tiếng Anh trẻ em qua việc tìm hiểu các lí luận, phương pháp luận có tính hệ thống trong lĩnh vực giáo dục tiếng Anh trẻ em và từ đó rèn luyện khả năng thực hiện phù hợp với lí luận, phương pháp ấy.

Chứng chỉ

Chứng chỉ TESOL (trường ĐH có liên kết thân thiết ở nước ngoài)
Chứng chỉ CETS-TESOL (Hội trường giáo dục tiếng Anh sớm Hàn Quốc)
Giấy chứng nhận thực tập ở nước ngoài (Sở giáo dục Nova Scotia,Canada)
Chứng chỉ chỉ đạo Recreation cấp 1 (Hội Recreation)

Tương lai

Tiếp tục học cao học, du học nước ngoài
Giáo viên đảm nhiệm tiếng Anh tại nhà trẻ/ trường mầm non
Giảng viên chuyên môn hội thoại tiếng Anh cấp 1
Làm việc tại các doanh nghiệp chuyên môn giáo dục tiếng Anh
Người làm việc tại đài truyền hình chuyên môn giáo dục tiếng Anh trẻ em (trình diễn, tác giả, điệu múa, biên kịch, biên đạo múa, diễn xuất,…)
Người lập kế hoạch chương trình giáo dục tiếng Anh trẻ em (giáo trình, giáo dục, làng tiếng Anh, thư viện tiếng Anh,…)