주메뉴 바로가기 콘텐츠 바로가기 사이트이용안내

입학안내 주메뉴

Home > Đại học/ Cao học > Đại học giới thiệu > Khoa Điều dưỡng > Giới thiệu các khoa

Giới thiệu các khoa_Khoa Điều dưỡng


Khoa Điều dưỡng

Khoa Điều dưỡng

Mục đích giáo dục

Đào tạo y tá chuyên môn có thể chăm sóc bệnh nhân toàn diện một cách khoa học cần thiết cho hồi phục sức khỏ và phòng chống bệnh tật, sức khỏ tốt lên của đối tượng sức khỏ trên cơ sở những giá trị thực hiện lòng nhân ái và tôn trọng con người.

Mục tiêu giáo dục

(1) Tôn trọng con người và có giá trị quan đúng đắn, nhận thức được văn hóa, xã hội, tâm lí, thân thể tổng hợp của con người, từ đó có thể chăm sóc bệnh nhân toàn diện,
(2) Hình thành mối quan hệ trị liệu với đối tượng trên lĩnh vực quản lí sức khỏe và giao tiếp hiệu quả.
(3) Phát huy năng lực chăm sóc bệnh nhân quốc tế trên cơ sở ý chí thực tiễn với lòng nhân ái, bao dung, am hiểu đặc tính đa văn hóa của con người.
(4) Rèn luyện năng lực giải quyết vấn đề sức khỏe, dung hợp kĩ thuât và kiến thức với nền tảng cách suy nghĩ logic, khoa học để làm hồi phục, làm tiến triển sức khỏe của đối tượng chăm sóc.
(5) Thực hiện nguyên tắc thuần lí, pháp luật tại nơi làm việc với niểu kiêu hãnh, ý thức trách nhiệm về nghề nghiệp.
(6) Rèn luyện năng lực phục vụ ngoài xã hội, phát huy tài năng chỉ đạo đối với thành viên có trách niệm trong cộng đồng nghề chuyên môn quốc gia, khu vực.

Chứng chỉ

Chứng chỉ quốc gia- Y tá, giáo viên chăm sóc sức khỏe, chuyên gia giáo dục chăm sóc sức khỏe
Chứng chỉ dân sự- Chuyên gia trị liệu lâm sàng nụ cười, quá trình người y tế BLS-providor

Tương lai sau khi tốt nghiệp

Lĩnh vực y tế (bệnh viện trực thuộc trường đại học ưu tú trong nước, bệnh viên tổng hợp, bệnh viện, cơ quan y tế đợt 1,2,3)
Lĩnh vực hành chính chăm sóc sức khỏe (viên chức hành chính nhà nước, viên chức nhà nước liên quan đến chăm sóc sức khỏe, chuyên gia giám sát bảo hiểm)
Lĩnh vực giáo dục (Nhà nghiên cứu, giáo sư, giáo viên y tế tiểu học, trung học, nhà trẻ, trường mầm non, giảng viên trung tâm dạy học)
Lĩnh vực xã hội địa phương (Y tá công nghiệp, y tá chăm sóc sức khỏe- phòng khám chăm sóc sức khỏe, phòng khám)
LĨnh vực sức khỏe phụ nữ ( người hộ sản, viện chăm sóc sức khỏe sau khi sinh, bệnh viện chuyên khoa phụ sản, bệnh viện phụ nữ)
Làm việc ở nước ngoài (RN-Mĩ, Anh, Úc, Canada,… làm việc tại nước ngoài sau khi có chứng chỉ y tá)
Khác (cơ sở vật chất phúc lợi, công ty dược phẩm, doanh nghiệp y tế, công tác viên y tế tại quân trại, sĩ quan y tế)