주메뉴 바로가기 콘텐츠 바로가기 사이트이용안내

입학안내 주메뉴

Home > Đại học/ Cao học > Đại học giới thiệu > Khoa tác nghiệp trị liệu > Giới thiệu các khoa

Giới thiệu các khoa_Khoa tác nghiệp trị liệu


Khoa tác nghiệp trị liệu

Khoa tác nghiệp trị liệu

Giới thiệu khoa tác nghiệp trị liệu

Khoa tác nghiệp trị liệu là khoa đào tạo chuyên gia tác nghiệp trị liệu, có triển vọng trong tương lai và là một lĩnh vực chuyên môn của y tế tái hoạt.
Chuyên gia tác nghiệp trị liệu là “chuyên gia y tế chăm sóc sức khỏe được nhà nước công nhận” giúp những người không thể tự mình sinh hoạt chủ động hằng ngày do bẩm sinh, tai nạn, bệnh lí, lão hóa có thể trở lại cuộc sống bình thường.
Các tài liệu liên quan
Thế giới tác nghiệp trong tương lai (Bộ giáo dục, viện khai thác năng lực Hàn Quốc,2007) : Độ thích hợp nghề nghiệp suốt đời thứ 16, độ hài lòng nghề nghiệp thứ 17
Báo cáo triển vọng nghề nghiệp Hàn Quốc (Bộ lao động, 2007) : Nghề nghiệp phát triển tương lai chuyên gia tác nghiệp trị liệu đứng thứ 3 trong 20
Nghề nghiệp có triển vọng trong tương lai (U.S News &world Report, 2007) : Chuyên gia tác nghiệp trị liệu thứ 10

Tương lai sau khi tốt nghiệp

Lĩnh vực lâm sàng
Cơ quan y tế: Bệnh viện trường ĐH, bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đặc biệt (bệnh viện tái hoạt, bệnh viện tâm thần, bệnh viện hủi,…) cơ quan y tế (khoa tái hoạt, khoa thần kinh, khoa thần kinh nhi đồng,…), cơ quan chăm sóc y tế,…
Cơ sở vật chất tái hoạt xã hội địa phương: Cơ quan phúc lợi người khuyết tật, viện tái hoạt, cơ quan phúc lợi xã hội, viện dưỡng lão lão niên, cơ sở vật chất phúc lợi lão niên,…
Phòng khám, chăm sóc sức khỏe: trị liệu chỉnh sửa
Cơ sở vật chất huấn luyện nghề nghiệp: Đoàn thúc triển tuyển dụng người khuyết tật, cơ sở vật chất tuyển dụng người khuyết tật, cơ sở vật chất tái hoạt nghề nghiệp,…
Lĩnh vực kĩ thuật y tế ứng dụng
Doanh nghiệp máy tái hoạt, khai thác nghiên cứu máy tái hoạt, khai thác máy móc tiện lợi sinh hoạt
Điều hành doanh nghiệp thiết bị y tế: Buôn bán, Cho thuê
Trung tâm khoa học kĩ thuật bảo trợ, trung tâm khoa học kĩ thuật tái hoạt: đảm nhiệm việc kiểm tra chẩn đoán trở ngại, dịch vụ huấn luyện
Lĩnh vực nghiên cứu giáo dục
Tiếp tục học cao học: quá trình thạc sĩ khoa tác nghiệp trị liệu của trường
Viện nghiên cứu phát triển trở ngại trẻ em: viện trưởng, nghiên cứu viên
Trường học đặc biệt: giáo viên chuyên trị liệu tác nghiệp

Giới thiệu viện nghiên cứu khoa học tác nghiệp

Các trẻ em bị chậm phát triển không thể thích ứng tốt với nhà trẻ hay trường học như dự đoán hoặc có khó khăn trong quan hệ đối nhân, hoặc gặp khó khăn trong quan hệ giữa cha mẹ với con cái. Chương trình của viện nghiên cứu khoa học tác nghiệp giúp đỡ các em bị chậm phát triển từ nhỏ hơn các em đã vào học hiệu quả hơn.
Nội dung sẽ được cung cấp sau khi kiểm tra cá nhân phù hợp tùy theo vấn đề, tuổi, tình hình của con em. Đối tượng cho dịch vụ trị liệu tổng hợp cảm giác, mĩ thuật trị liệu là Trẻ em tản mạn, có hành động quá mức, học tập không phát triển do trở ngại phát triển bẩm sinh, hình thành sau khi sinh hoặc trẻ em có trở ngại phạm trù tự phá hoại. Dịch vụ sẽ được cung cấp phù hợp với tuổi, vấn đề, tình hình của trẻ em khuyết tật tổng họp cảm giác, thần kinh chậm phát triển, triệu chứng đăc biệt
Thành phần nội dung
Trị liệu tác nghiệp trẻ em: trị liệu tổng hợp cảm giác, trị liệu tác nghiệp trẻ em
Cung cấp chương trình trị liệu khác biệt phù hợp với trẻ em sau khi kiểm tra cảm giác cho đối tượng trẻ em có khó khăn về cảm giác tổng hợp. Hơn nữa, khoa cũng cho trị liệu ở những nơi đặc biệt gọi là Phòng tổng hợp cảm giác.
Trị liệu tác nghiệp trẻ em: trị liệu tổng hợp cảm giác, trị liệu tác nghiệp trẻ em
Cung cấp chương trình trị liệu khác biệt, kiểm tra trị liệu tâm lí cho đối tượng trẻ em có khó khăn về tâm lí, thần kinh.
Chương trình tư vấn cho phụ huynh
Thực hiện dịch vụ tư vấn lẫn giáo dục về phương pháp dạy dỗ, vui chơi và hiểu rõ về trở những trở ngại của trẻ em.
Quy trình sử dụng dịch vụ
Đặt trước qua điện thoại, đăng kí →phỏng vấn đợt đầu→kiểm tra đợt đầu→kết quả kiểm tra→kiểm tra, trị liệu→kiểm tra đợt giữa→kiểm tra, trị liệu→kiểm tra đợt cuối→tổng kết trị liệu, giáo dục phụ huynh
Xin liên lạc theo địa chỉ dưới đây nếu muốn tham gia chương trình
Điện thoại tư vấn: 062)950-3763/ e-mail tư vấn: cgei00@mail.kwu.ac.kr
Chi phí dịch vụ trị liệu tổng hợp cảm giác
SỐ đợt: 2 lần/ tuần, Chi phí: Quyết định sau khi tư vấn, lấy cấp độ tinh thần trẻ em làm tiêu chuẩn, không bao gồm phí kiểm

Chương trình viện nghiên cứu

Tác nghiệp trị liệu
Tác nghiệp là? Hoạt động xã hội về thể chất, tinh thần của mọi loại có ý nghĩa đối với cá nhân. Là lĩnh vực chuyên môn giáo dục, trị liệu để có thể làm việc cho cuộc sống hạnh phúc bằng việc tham gia năng động vào các sinh hoạt xã hội, thực hiện sinh hoạt hằng ngày độc lập qua tác nghiệp.
Trị liệu cảm giác tổng hợp
Trị liệu cảm giác tổng hợp là? Hoạt động xã hội về thể xác, tinh thần của mọi loại có ý nghĩa đối với cá nhân. Là lĩnh vực chuyên môn giáo dục, trị liệu để có thể làm việc cho cuộc sống hạnh phúc do sự tham gia cuộc sinh hoạt xã hội năng động, thực hiện sinh hoạt hằng ngày độc lập qua tác nghiệp.
Trị liệu những khó khăn lúc nhỏ tuổi
Còn được gọi là trở ngai khi ăn suốt cuộc đời, có triệu chứng do vấn đề hiệp ứng cơ bắp khi nuốt như nôn, ho, sau khi ăn hoặc có vấn đề nhai thức ăn, từ chối thức ăn dẫn đến có trở ngại khi thức ăn thông qua dạ dày từ miệng. Là trị liệu giúp hấp thụ thức ăn bình thường qua giáo dục, trị liệu nhai nuốt, hoạt động nhai nuốt.