주메뉴 바로가기 콘텐츠 바로가기 사이트이용안내

입학안내 주메뉴

Home > Đại học/ Cao học > Đại học giới thiệu > Khoa Tác nghiệp trị liệu > Giới thiệu các khoa

Giới thiệu các khoa_Khoa Tác nghiệp trị liệu


Khoa Tác nghiệp trị liệu

Khoa Tác nghiệp trị liệu

Giới thiệu khoa ngành

Khoa vật lí trị liệu trường đại học nữ Kwangju là trường đại học nữ chế độ 4 năm duy nhất đang điều hành các phòng thí nghiệm đủ tất cả các loại, các viện nghiên cứu có thể nghiên cứu hệ thống lí luận, giáo dục thực tập của khoa vật lí trị liệu. Hơn nữa, khoa cũng thực hiện chương trình học tập tại nước ngoài để đào tạo chuyên môn lẫn ngôn ngữ ở các trường Đại học như Queensland ở Úc kéo dài khoảng 4 tuấn cho những sinh viên có thành tích nhập học xuất sắc, và đang tổ chức những câu lạc bộ như hợp xướng, múa trống,..những chương trình cố vấn, để giúp sinh viên thích nghi với môn học.

Mục tiêu của khoa

Đào tạo chuyên gia vật lí trị liệu nữ có ABCDE, và có thể cống hiến cho xã hội
1) Appreciative (Khả năng đánh giá, quan sát cao)-Chuẩn bị khả năng làm việc có thể thích ứng với trị liệu bệnh nhân với nguyên lí cơ bản và lý thuyết đối với chuyên gia vật lí trị liệu
2) Beautiful (Đẹp)-Có khả năng cống hiến xã hội với sự nhẹ nhàng, vẻ đẹp của phụ nữ
3) Charming (Cá tính)-Luôn có thái độ đúng đắn đối với bệnh nhân khi chăm sóc.
4) Elegant (Uy phong, phẩm chất)-Rèn luyện phẩm chất cần thiết đối với người y tế thực hiện trị liệu.

Giấy phép

Giấy phép chuyên gia vật lí trị liệu

Tương lai

Cơ quan y tế (bệnh viện trường đại học, bệnh viện tổng hợp, phòng khám, bệnh viện dưỡng lão)
Viện tái hoạt, cơ quan phúc lợi người khuyết tật, cơ sở vật chất tái hoạt lão niên chăm sóc sức khỏe
Giáo viên trị liệu cơ quan giáo dục đặc biệt
Đội thể thao
Du học tại trường đại học chủ yếu, học phủ tại Úc, Mĩ