주메뉴 바로가기 콘텐츠 바로가기 사이트이용안내

입학안내 주메뉴

Home > Đại học/ Cao học > Đại học giới thiệu > Chou vệ sinh răng > Giới thiệu các khoa

Giới thiệu các khoa_Chou vệ sinh răng


Chou vệ sinh răng

Chou vệ sinh răng

Giới thiệu khoa ngành

Khoa chúng tôi đang tiếp nhận và điều hành quá trình giáo dục vệ sinh răng khác biệt với các trường khác, thông qua sự áp dụng quá trình giáo khoa vệ sinh răng, để nhấn mạnh lực cạnh tranh. Khoa thực hiện trị liệu răng không mang tính khoa ngoại cho các sinh viên tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân khác với các khoa khác (khoa ngành thuộc bộ chăm sóc sức khỏe). Mỗi năm, các sinh viên năm 3,4 sẽ thực tập vệ sinh răng 3,4,5,6 (quá trình 4 học kì) cho 120 bệnh nhân mỗi sinh viên. Qua sự điều hành quá trình giáo khoa thực tế để khoa có năng lực cạnh tranh, quá trình thực tập vệ sinh răng bao quát đã chia ra thành số người ít nhất, từ đó thiết lập giáo dục tổng hợp của giáo sư chuyên ngành, giảng viên vững chắc và thực hiện giáo dục với sinh viên theo 1:1 với các giáo sư, giảng viên thỉnh giảng, tổng cộng 4 người tham gia lớp học. Khoa vệ sinh răng đào tạo chuyên gia bảo vệ răng không mang tính khoa ngoại bao gồm năng lực làm việc của sinh viên lấy kiến thức lí luận khoa học hiện đại làm cơ bản, tổng hợp.
Các sinh viên cũng đang phục vụ hoạt động trị liệu miễn phí cho tầng lớp bị xa cách mỗi chủ nhật tại “Nha khoa chia sẻ hy vọng mới”, hoạt động phục vụ tài năng thực tế qua mối liên hệ giữa các nha khoa và xã hội địa phương cho sự bồi dưỡng nhân cách của các sinh viên.

Mục tiêu của khoa

Khoa đặt mục tiêu đào tạo các chuyên gia trong việc quản lí vệ sinh răng bao quát (bảo vệ răng không mang tính ngoại khoa), cùng đào tạo chuyên gia vệ sinh răng có thể đóng góp cho sự phát triển sức khỏe của nhân dân bằng việc xây dựng thương hiệu của khoa với tên gọi “Đào tạo chuyên gia vệ sinh răng toàn cầu thế kỉ 21 có tinh thần phục vụ tích cực và năng động”

Chứng chỉ, tương lai

Chứng chỉ, tương lai
Cơ quan y tế Cơ quan giáo dục Doanh nghiệp Trạm y tế (Nhân viên chăm sóc sức khỏe) Sau đại học
Bệnh viện tổng hợp
Bệnh viện đại học nha khoa
Bệnh viện nha khoa
Bệnh viện quốc gia, tự lập
Viện nghiên cứu
(viện nghiên cứu trường đại học, cao học, lớp học cơ bản học)
Austem Co., Ltd
Trong các doanh nghiệp liên qua đến nha khoa, công ty điều chế thuốc, lĩnh vực đồ dùng vệ sinh cho sức khỏe, doanh nghiệp y tế)
Cơ quan quâ đội, bộ phận đảm nhận chăm sóc sức khỏe trong các đoàn thể địa phương lẫn chính phủ, chuyên gia kĩ thuật y tế tại các trạm y tế Học lên cao học