주메뉴 바로가기 콘텐츠 바로가기 사이트이용안내

입학안내 주메뉴

Home > Đại học/ Cao học > Đại học giới thiệu > Khoa Vật lý trị liệu > Giới thiệu môn học

Giới thiệu môn học_Khoa Vật lý trị liệu


Sự lựa chọn vì ước mơ to lớn hơn! Bước chân đầu tiên hướng đến tương lai! 
Trường Đại học nữ Kwangju trường Đại học sĩ quan nữ Hàn QuốcGiới thiệu môn học
Năm học Học kỳ Tên môn học (Tiếng Việt) Tên môn học (Tiếng Anh) Phân loại hoàn thành Tín chỉ Thuyết trình môn học
1 1 Giới thiệu ngành vật lý trị liệu Introduction to Physical Therapy Môn tự chọn 3 Được học cách nuôi dưỡng như nhà trị liệu vật lý và giai đoạn ban đầu để chuyên về ngành vật lý trị liệu.
1 1 Từ chuyên ngành y học Medical Terminology Môn tự chọn 2 Học các từ ngữ chuyên môn y học cơ bản được dung trong bệnh viện, học từ ngữ chuyên môn y học vì các tiết học chuyên ngành thông qua sự am hiểu về từ chuyên ngành y được dung ở tất cả cá bệnh viện chứ không chỉ có ở mỗi ngành vật lý trị liệu.
1 3 Phẩu thuật và thực hành 1 Anatomy & Practice 1 Môn bắt buộc 2 Học tập cơ bản môn giải phẩu học về toàn bộ cơ thể con người; thông qua đó có thể hiểu được cấu tạo và chức năng của các cơ quan trong cơ thể con người.
1 3 Phẩu thuật và thực hành 2 Anatomy & Practice 2 Môn bắt buộc 2 Tập trung nắm bắt chức năng và cấu tạo về hệ thần kinh và hệ xương cốt trong các cơ quan của cơ thể con người.
2 1 Môn phẩu thuật chức năng và thực hành Functional Anatomy Practice Môn tự chọn 3 Tạo ra các hoạt động và sự hiểu biết cơ bản về sự chuyển động của cơ thể con người; tìm hiểu tên gọi của từng hệ cơ bắp, hệ thần kinh, hệ xương cốt, hệ khớp là yếu tố quan trọng và nghiên cứu đặc tính vận động của cơ thể con người bằng sự am hiểu chức năng hỗ trợ lẫn nhau.
2 3 Chuẩn đoán vật lý trị liệu và thực hành 1 Physical Therapy Diagnosis & Practice 1 Môn tự chọn 2 Học tập và thực hành các yếu tố đánh giá cần thiết trong việc chẩn đoán trị liệu bằng vật lý.
2 3 Vận động lâm sàng và thực hành Kinesiology & Practice Môn tự chọn 3 Học tập và thực hành cá lý thuyết và nguyên lý mang tính động lực học về cách trị liệu bằng vận động cần thiết trong lĩnh vực vật lý trị liệu.
3 1 Trị liệu bằng điện và thực hành 1 Electrotherapy & Practice 1 Môn tự chọn 3 Học về sinh lý điện cần thiết cho việc trị liệu bằng diện và học tập cũng như thực hành các nguyên lý về phương pháp kích thích từng loại điện.
3 1 Vật lý trị liệu chỉnh hình bằng tay và thực hành Orthopedic Manual Physical Therapy & Practice Môn tự chọn 3 Học cách điều trị bằng bảng ghi chép các đối tượng là các bệnh nhân trị liệu vật lý hệ gân cốt.
3 3 Vận động trị liệu hệ thần kinh và thực hành Neurological Therapeutic Exercise & Practice Môn tự chọn 3 Đây là môn học nghiên cứu sự hồi phục chức năng thông qua việc giới thiệu, học tập và thực hành về các biện pháp tiếp cận điều trị bằng vận động về bệnh liên quan đến hệ thần kinh.