주메뉴 바로가기 콘텐츠 바로가기 사이트이용안내

입학안내 주메뉴

Home > Đại học/ Cao học > Đại học giới thiệu > Khoa ngôn ngữ trị liệu > Giới thiệu các khoa

Giới thiệu các khoa_Khoa ngôn ngữ trị liệu


Khoa Vệ sinh rang

Khoa ngôn ngữ trị liệu

Giới thiệu khoa ngành

Khoa ngôn ngữ trị liệu trường đại học nữ Kwangju đào tạo chuyên gia tái hoạt ngôn ngữ (speech-language pathologists) phân biệt, chẩn đoán trở ngại ngôn ngữ, văn nói và giải quyết vấn đề, cho đối tượng trẻ em, người lớn có trở ngại giao tiếp, giáo dục bồi dưỡng nhân tính qua hoạt động từ nguyện phục vụ liên quan đến chuyên ngành, điều hành chương trình giáo dục đặc biệt liên quan đến doanh nghiệp hợp tác , đào tạo nữ chuyên gia tái hoạt ngôn ngữ có tư chất, năng lực làm việc thực tế hiện trường qua việc xây dựng hệ thống giáo dục có thể đóng góp cho việc tiến triển phúc lợi người khuyết tất, trường đại học đặc biệt có thể có xu thế giáo dục chất lượng, số lượng qua phương pháp khoa học, áp dụng tích cực các thiết bị, máy móc tiên tiến vào chuyên ngành ngôn ngữ trị liệu.
Tái hoạt ngôn ngữ là Chuyên gia tái hoạt ngôn ngữ chẩn đoán, kiểm tra, điều trị trở ngại ngôn ngữ cho đối tượng trẻ em có vấn đề trong giao tiếp do tổn thương não, trở ngại phát triển ngôn ngữ, trở ngại âm vận tiếng ồn, vấp khi nói, trở ngại giọng âm,…

Mục tiêu của khoa

Khoa đặt mục tiêu trong việc đào tạo nữ chuyên gia tái hoạt ngôn ngữ theo yêu cầu của thời đại có tư thế nghiên cứu chân lí, nhân cách đúng đắn trên nền tảng y thức cộng đồng, tinh thần tôn trọng con người

Chương trình đặc biệt của khoa

1) Đào tạo chuyên gia ngôn ngữ trị liệu chỉ đạo tái hoạt trở ngại giao tiếp
2) Giáo dục trọng tâm thực tập qua quan hệ với cơ quan hợp tác sản nghiệp
3) Thúc đẩy hệ thống nghiên cứu khoa ngành, chế độ liên quan đến giáo dục đặc biệt
4) Điều hành chương trình đặc biệt nâng cao tỉ lệ việc làm
5) trường đặc biệt có hệ thống theo bộ phận chăm sóc sức khỏe, y tế chăm sóc sức khỏe
6) Điều hành viện nghiên cứu lâm sàng ngôn ngữ

Tương lai

Tương lai
Cơ quan y tế Làm việc trong các phòng điều trị ngôn ngữ như Bệnh viện tổng hợp, bệnh viện tái hoạt, bệnh viện chuyên lão niên, bệnh viện cá nhân, phòng khám nặng tai, phòng khác âm thanh, khoa tai mũi họng, khoa thần kinh nhi đồng, khoa y học tái hoạt,…
Cơ quan giáo dục Trường đặc biệt công lập, dân lập, cấp học đặc biệt trường bình thường, giáo dục gia sư tại nhà riêng, nhà trẻ khuyết tật, nhà trẻ tổng hợp trẻ bình thường, trẻ khuyết tật, cơ quan giáo dục trẻ em
Cơ quan phúc lợi Cơ quan phúc lợi tổng hợp người khuyết tật, cơ quan phúc lợi tổng hợp xã hội, cơ quan phúc lợi lão niên
Phòng khám ngôn ngữ Phòng khám ngôn ngữ, viện nghiên cứu phát triển ngôn ngữ, khai viện phòng khám ngôn ngữ cá nhân
Tiếp tục học tập Tiếp tục học cao học, du học

Chứng chỉ

Sau khi tốt nghiệp, có thể xin thi chứng chỉ chuyên gia tái hoạt ngôn ngữ cấp 2 và sau khi vượt qua kì thi có thể làm việc tái hoạt ngôn ngữ, lời nói cho người khuyết tật có trở ngại giao tiếp. Hơn nữa, sau khi tích lũy kinh nghiệm lâm sàng trong thời gian nhất định, có thể có điều kiện xin thi “chuyên gia tái hoạt ngôn ngữ cấp 1”, cũng có thể thành lập phòng khám ngôn ngữ cá nhân sau khi vượt qua kì thi.

Điều hành cao học

Trường đại học chúng tôi hiện có chương trình cao học thạc sĩ (ban đêm) khoa ngôn ngữ trị liệu của trường cao học phát triển xã hội cho các sinh viên mong muốn tiếp tục nghiên cứu khoa ngôn ngữ trị liệu