주메뉴 바로가기 콘텐츠 바로가기 사이트이용안내

입학안내 주메뉴

Home > Đại học/ Cao học > Đại học giới thiệu > Khoa Mĩ thuật trị liệu > Giới thiệu các khoa

Giới thiệu các khoa_Khoa Mĩ thuật trị liệu


Khoa Thông tin y tế

Khoa Mĩ thuật trị liệu

Giới thiệu khoa ngành

Khoa Mĩ thuật Trị liệu đặt mục tiêu trong đào tạo những chuyên gia mĩ thuật trị liệu cho tất cả các đối tượng như trẻ em, thanh thiếu niên, người già, những người gặp khó khăn hoặc trở ngại về mặt tinh thần như không thích nghi với xã hội, trầm cảm,…là những vấn đề nghiêm trọng trong xã hội hiện đại ngày nay, giúp họ tìm lại một cuộc sống khỏe mạnh bằng cách chẩn đoán và trị liệu thông qua phương pháp trị liệu mĩ thuật. Để đào tạo những trị liệu viên mĩ thuật chuyên môn ma nhu cầu xã hội đang tăng cao trong tương lai, khoa mĩ thuật trị liệu kết nối với viện nghiên cứu mĩ thuật trị liệu, trung tâm mĩ thuật trị liệu cùng bệnh viện, cung cấp cơ hội lâm sàng, quan sát cho sinh viên lúc học; vào năm 4, thông qua các kì thực tập thực tế tại các cơ quan có liên quan, bệnh việc, trung tâm mĩ thuật trị liệu, sinh viên sẽ có được tư cách là một trị liệu viên, hỗ trợ các hoạt động trong các lĩnh vực chuyên môn để có điều kiện thành chuyên gia tư vấn thanh thiếu niên, Chuyên gia mĩ thuật trị liệu, nhận được các chứng chỉ chuyên gia trị liện tâm lí nghệ thuật cấp 2 .

Mục tiêu của khoa

Khoa Mĩ thuật Trị liệu đặt mục tiêu trong đào tạo những chuyên gia mĩ thuật trị liệu cho tất cả các đối tượng như trẻ em, thanh thiếu niên, người già, những người gặp khó khăn hoặc trở ngại về mặt tinh thần như không thích nghi với xã hội, trầm cảm,…là những vấn đề nghiêm trọng trong xã hội hiện đại ngày nay, giúp họ tìm lại một cuộc sống khỏe mạnh bằng cách chẩn đoán và trị liệu thông qua phương pháp trị liệu mĩ thuật.
Để đào tạo những chuyên viên mĩ thuật trị liệu chuyên môn, khoa đang thực hiện giáo dục thông qua một quá trình giáo dục toàn diện, vừa giáo dục thông qua thực tập và lí luận phương pháp sử dụng và nhiều lí luận khác của mĩ thuật trị liệu như kiểm tra chẩn đoán hình vẽ, thực tế mị thuật trị liệu,.. và lí luận về tâm lí học như tâm lí phát triển, tâm lí tính cách, tư vấn tâm lí,.., cho đến việc học tập những lĩnh vực mà một người mĩ thuật trị liệu viên phải biết như bệnh lí tinh thần, sức khỏe toàn thân, hoặc giáo dục đặc biệt khác,..Đặc biệt từ năm 3, thông qua các buổi thực tập lâm sàng tại các cơ quan liên quan như bệnh viện, sinh viên sẽ được trang bị sẵn những kinh nghiệm và kiến thức mang tính lâm sàng của một người mĩ thuật. trị liệu
Khoa mĩ thuật trị liệu sẽ đào tạo các chuyên gia mĩ thuật trị liệu chuyên môn mà xã hội cần thiết qua các chương trình đa dạng như học bổng kết nối với các tổ chức chia sẻ hạnh phúc, chương trình mĩ thuật trị liệu đa văn hóa, doanh nghiệp bảo lãnh

Các chứng chỉ

Khi tốt nghiệp sẽ được các chứng chỉ như chuyên gia mĩ thuật trị liệu cấp 1, Chuyên gia trị liệu nghệ thuật cấp 2, giáo viên nhà trẻ, chuyên gia tư vấn thanh thiếu niên cấp 3, chuyên gia tư vấn tâm lí cấp 2, chuyên gia giáo dục văn hóa nghệ thuật cấp 2,… Điều kiện để nhận được các chứng chỉ như sau.
Các chứng chỉ
Phân loại Tiêu chuẩn
Chuyên gia mĩ thuật trị liệu cấp 1,2 Cấp 2 (tháng 11), cấp 1 (giữa tháng 1)
Là sinh viên dự định tốt nghiệp có điểm trung bình năm trên 3.0 và đã hoàn thành thực tập thực tế trên 100 giờ Sinh viên đạt được trên 80 điểm trong kì thi cấp 1,2 Sinh viên đã vượt qua cuộc phỏng vấn
Chuyên gia trị liệu tư vấn nghệ thuật cấp 2 Chuyên gia trị liệu tâm lí nghệ thuật cấp 2 Chứng chỉ do hội trị liệu tư vấn nghệ thuật Hàn Quốc cấp Đối với sinh viên khoa mĩ thuật trị liệu: Tham gia cuộc huấn luyện (4 ngày 3 đêm) do hội tổ chức hơn 2 lần Tham gia hội thảo do hội tổ chức hơn 2 lần Sinh viên đã vượt qua cuộc phỏng vấn, cuộc thi của hội Thi hành cuộc thi, phỏng cấn vào tháng 8,2
Chuyên gia mĩ thuật trị liệu cấp 2 Chứng chỉ do viện nghiên cứu mĩ thuật trị liệu trực thuộc trường đại học nữ Kwangju cấp Sinh viên đã hoàn thảnh học kì 4 năm có điểm trung bình cả 4 năm trên 3.0 Sinh viên đã vượt qua cuộc thi mĩ thuật trị liệu, cuộc phỏng vấn
Nhà giáo dục mĩ thuật trẻ em cấp 1 Chứng chỉ của hội mĩ thuật trẻ em Hàn Quốc của nhà nước Môn học bắt buộc: Lý luận mĩ thuật trẻ em, phác họa, thực tập giáo dục thực tế 18 tín chỉ lĩnh vực mĩ thuật trẻ em, 18 học phần lĩnh vực thực tập tạo hình Hoàn thành trên 9 tín chỉ phần giáo dục học và có học phần trên B
Giáo viên nhà trẻ cấp 2 Theo điều kiện tiêu chuẩn giáo viên nhà trẻ do viện chấn hưng giáo dục trẻ em Hàn Quốc Hoàn thành thực tập giáo dục trẻ em trên 160 giờ và hoàn thành tất cả môn học liên quan đến giáo dục trẻ em.
Chuyên gia tư vấn tâm lí cấp 2 Sinh viên khoa mĩ thuật trị liệu năm 4 đạt được trên 80 điểm các môn học liên quan đến mĩ thuật trị liệu, tâm lí học trong quá trình giáo dục Đối với đối tượng đã vượt qua cuộc phỏng vấn của giáo sư đảm nhiệm trên 70 điểm trong kì thi sẽ được chứng chỉ chuyên gia tư vấn tâm lí cấp 2 do viện phát triển tâm hồn Hàn Quốc.
Chuyên gia giáo dục nghệ thuật văn hóa cấp 2 Trong trường hợp của sin viên đang hoc đai học liên quan đến nghệ thuật và sinh viên cao học, ngoại trừ 30 tín chỉ của 10 môn học chuyên môn mĩ thuật, sinh viên phải đạt được 18 tín chỉ với 9 môn học cần thiết trong kiến thức nền tảng của nghề nghiệp và khả năng giảng dạy trong quá trình giáo dục cấp 2

Tương lai việc làm

Bệnh viện, chuyên gia mĩ thuật trị liệu tại các cơ quan đặc biệt ( như Cơ sở vật chất phúc lợi xã hội trẻ em, thanh thiếu niên, lão niên), chuyên gia mĩ thuật trị liệu, giáo viên nhà trẻ (bao gồm nhà trẻ đặc biệt), điều hành phòng khám mĩ thuật trị liệu (trung tâm), phòng tư vấn tâm lí, chuyên gia mĩ thuật trị liệu tại cơ quan liên qua đến giáo dục suốt đời, cơ quan giáo dục liên quan đến mĩ thuật, hoặc tiếp tục học cao học