주메뉴 바로가기 콘텐츠 바로가기 사이트이용안내

입학안내 주메뉴

Home > Đại học/ Cao học > Đại học giới thiệu > Khoa Thông tin y tế > Giới thiệu môn học

Giới thiệu môn học_Khoa Thông tin y tế


Sự lựa chọn vì ước mơ to lớn hơn! Bước chân đầu tiên hướng đến tương lai! 
Trường Đại học nữ Kwangju trường Đại học sĩ quan nữ Hàn QuốcGiới thiệu môn học
Năm học Học kỳ Tên môn học (Tiếng Việt) Tên môn học (Tiếng Anh) Phân loại hoàn thành Tín chỉ Thuyết trình môn học
1 1 Môn thông tin y tế Public Health Administration Môn bắt buộc 3 Giáo dục lý thuyết và phương pháp có hệ thống nhằm cung cấp dịch vụ y tế chất lượng tốt và chăm sóc sức khỏe trọng tâm, còn cung cấp việc quản lý tổ chức bệnh viện, dịch vụ y tế, bào vệ sức khỏe cộng đồng. Đặc biệt y tế xã hội được chia thành y tế nhân gian và y tế công cộng ảnh hưởng đến sức khỏe toàn dân và học cách giáo dục có tính lý thuyết về khả năng và vai trò của từng loại y tế đó.
1 3 Phẩu thuật và sinh lý học Human Anatomy & Physiology Môn tự chọn 3 Đâu là môn học cần thiết để đạt cấp chứng chỉ như điều phối viên biên viện, chuyên gia về bảo hiểm y tế, chuyên viên thông tin hành chính bệnh viện, chuyên viên ghi chép công việc có bằng cấp chuyên ngành bằng những kiến thức y học cơ bản cần thiết trong các loại ngành nghề liên quan đến bệnh viện.
1 3 Điện toán học Computer Science Môn tự chọn 3 Học lý thuyết tổng quát và nguyên lý cơ bản về máy vi tính, máy vi tính không phải là loại công cụ đơn giản mà nó đưa ra phương hướng hợp lý về dịch vụ y tế, thông qua mạng lưới máy vi tính nuôi dưỡng khả năng thực hiện các công việc có tính hệ thống và tính cổ chức để xử lý các thông tin về y tế một cách tổng hợp.
1 3 Giới thiệu về quản lý bệnh viện Introduction to Hospital Management Môn bắt buộc 3 Thông qua việc cung cấp các kiến thức cơ bản và sự hiểu biết tổng quát về việc kinh doanh của bệnh viện đối với các sinh viên lần đầu tiếp xúc với công việc về y tế; giáo dục lý thuyết về sự hình thành chiến lược kinh doanh, quản lý y vụ, quản lý tài vụ, quảng cáo tiếp thị, tổ chức nhân sự, đểm khác biệt của việc kinh doanh của doanh nghiệp thông thường với kinh doanh bệnh viện.
1 3 Công việc điều phối viên bệnh viện 1 Hospital Coordinator Practice Affairs 1 Môn chung 3 Hiều rõ việc tạo nên hình ảnh dịch vụ y tế, thái độ lịch sự, kinh doanh quốc tế, tính quan trọng của việc tư vấn tâm lý khách hàng, trường hợp theo nghề thuốc bệnh viện và xem xét lại trí não dịch vụ sẽ phải chuẩn bị với tư cách là người làm theo dịch vụ y tế thì phải giáo dục các tri thức và nghiệp vụ cần thiết.
1 3 Từ chuyên ngành y học 1 Medical Terminology 1 Môn tự chọn 2 Bằng kiến thức cơ bản nhất về công việc của cơ quan y tế, sinh viên được hướng dẫn cách áp dụng về việc học chuyên ngành những năm khổ luyện và hình thành sức hiểu biết cơ bản chuyên ngành kinh doanh y tế với thông tin hành chính bảo vệ sức khỏe .
2 3 Quản lý ghi chép y khoa Medical Record Management 1 Môn tự chọn 2 Học được kiến thức cơ bản về thống kê ghi chép y tế, phân loại bệnh, đăng kí bị bệnh ung thư bằng các môn học cơ bản ban đầu về toàn bộ các nghiệp vụ ghi chép y tế.