주메뉴 바로가기 콘텐츠 바로가기 사이트이용안내

입학안내 주메뉴

Home > Đại học/ Cao học > Đại học giới thiệu > Khoa Khoa học thẩm mỹ > Giới thiệu môn học

Giới thiệu môn học_Khoa Khoa học thẩm mỹ


Sự lựa chọn vì ước mơ to lớn hơn! Bước chân đầu tiên hướng đến tương lai! 
Trường Đại học nữ Kwangju trường Đại học sĩ quan nữ Hàn QuốcGiới thiệu môn học
Năm học Học kỳ Tên môn học (Tiếng Việt) Tên môn học (Tiếng Anh) Phân loại hoàn thành Tín chỉ Thuyết trình môn học
1 1 Giới thiệu về thẩm mỹ Introduction to Cosmetology Môn tự chọn 2 Có khả năng hiểu được sách chuyên ngành và ứng dụng; học các giai đoạn cơ bản và các lý luận về thẩm mỹ của tương lai, trang điểm, thẩm mỹ da, thẩm mỹ tóc bằng việc học về lĩnh vực tổng quát của thẩm mỹ.
1 1 Thẩm mĩ về tóc Blow Dry and Iron Môn tự chọn 3 Hiểu rõ đặc tính và sự biến hình của tóc theo tính chất của nhiệt và sử dụng các dụng cụ nhiệt như máy sấy tóc hay máy ép tóc rồi biểu diễn các kiểu tóc phù hợp với từng khuôn mặt, vóc dáng và hoàn cảnh, trường hợp.
1 1 Thẩm mĩ về da Basic Facial Treatment Môn tự chọn 3 Thành thục kỹ thuật về giai đoạn và sự chuẩn bị điều trị khuôn mặt một cách cơ bản và khái niệm về thẩm mỹ, làm bản chất trở nên thành thào để có thể tiến hành công việc ở hiện trường thẩm mỹ da và nuôi dưỡng năng lực cơ bản về quản lý da.
1 1 Trang điểm Beauty Make-Up Môn tự chọn 3 Hiểu rõ đặc tính của các dụng cụ, chất liệu, lý luận cơ bản về trang điểm; thông qua việc học tập một cách cơ bản giúp tạo ra khả năng trang điểm nhờ việc phân tích hình ảnh hình thái đặc biệt của khuôn mặt.
1 3 Phẩu thuật sinh lý học Human Anatomy and Physiology Môn tự chọn 3 Hiểu rõ lĩnh vực tổng quát về sinh lý và cấu tạo của cơ thể, học được kiến thức cơ bản về cơ thể con người mà rất cần trong lĩnh vực thẩm mỹ
1 3 Màu sắc thẩm mĩ Beauty Chromatic Môn tự chọn 3 Hiểu nguyên lý và đặc tính của màu sắc; có khả năng ứng dụng thực tế trong lĩnh vực thẩm mỹ với tư cách làm thành thục năng lực sử dụng màu sắc.
2 1 Thẩm mĩ móng Nail Art Môn tự chọn 3 Có khả năng ứng dụng từ những cái cơ bản về nghệ thuật tương lai có thể làm tăng tính sáng tạo và hiệu quả của vẻ đẹp trên nền tảng công nghệ và lý luận cơ bản về thẩm mỹ trong tương lai.
2 3 Bảo vệ sức khỏe cộng đồng Public Health Môn tự chọn 3 Học tập kiến thức cơ bản ban đầu về vệ sinh cá nhân và bảo vệ sức khỏe cộng đồng; có thể sử dụng kiến thức bảo vệ sức khỏe cộng đồng cần thiết tại hiện trường thẩm mỹ.
2 3 Sinh học và hóa học về thẩm mĩ Beauty Biochemistry Môn tự chọn 3 Hiểu được hiện tượng sống của tóc và da trong tiêu chuẩn phân tử; khi áp dụng vào cơ thể người cùng với sự am hiểu về nguyên liệu, thành phần của mỹ phẩm từ thiên nhiên thì có thể hiểu được tác dụng hóa học sinh lý đang xuất hiện.
3 1 Mỹ phẩm học Cosmetology Môn tự chọn 3 Phân loại mục dích sử dụng và thời hạn sử dụng của mỹ phẩm cơ bản, mỹ phẩm trang điểm, mỹ phẩm về tóc, mỹ phẩm ngăn ngừa, mỹ phẩm cho cơ thể; bằng việc xem xét vai trò, đặc tính hóa học, vật lý về thành phần nguyên liệu với hiệu quả, chức năng mục đích sử dụng đặc biệt của từng loại thì sẽ nuôi dưỡng năng lực có thể làm tăng hiệu quả thẩm mỹ và phương pháp sử dụng cũng như sự am hiểu đúng đắn của mỹ phẩm.