주메뉴 바로가기 콘텐츠 바로가기 사이트이용안내

입학안내 주메뉴

Home > Đại học/ Cao học > Đại học giới thiệu > Khoa Điều chế dược liệu > Giới thiệu môn học

Giới thiệu môn học_Khoa Điều chế dược liệu


Sự lựa chọn vì ước mơ to lớn hơn! Bước chân đầu tiên hướng đến tương lai! 
Trường Đại học nữ Kwangju trường Đại học sĩ quan nữ Hàn QuốcGiới thiệu môn học
Năm học Học kỳ Tên môn học (Tiếng Việt) Tên môn học (Tiếng Anh) Phân loại hoàn thành Tín chỉ Thuyết trình môn học
1 3 Màu sắc thẩm mĩ Chromatology for Beauty Môn chung 3 Hiểu một cách cơ bản về hệ thống màu sắc, nguyên lý màu sắc, cảm giác màu sắc của màu sắc với vai trò là mật mã thị giác hiện đại; nắm bắt khuynh hướng mã thị giác tổng quát như tâm lý màu sắc và chẩn đoán màu sắc, thông qua việc thực tập và nghiên cứu mang tính sáng tạo cơ bản như thế này giúp ích trong việc áp dụng tính sáng tạo của quá trình điều chế, tạo hình thực tế của dầu thơm, chế tạo thuốc phù hợp với việc sử dụng màu sắc thuộc phạm trù thẩm mỹ toàn diện.
1 3 Thực hành nguyên liệu mỹ phẩm Practice with Cosmetic Raw Material Môn tự chọn 3 Am hiểu nguyên liệu làm ra mỹ phẩm. Hiểu tính thương mại của từng loại nguyên liệu (hiện tượng xuất hiện lúc phối hợp các nguyên liệu lại). Điều chế xà bông, kem dưỡng thể, dưỡng da.
1 1 Sinh lý học và phẩu thuật Physiology & Anatomy Môn tự chọn 3 Đây là môn học giúp hiểu rõ cấu tạo và sinh lý của con người để có thể học hỏi từ những điều đó. Có thể ứng dụng sau đó áp dụng trong lâm sàng theo sinh lý của cơ thể con người (tri thức). Nhìn ra với một thái độ tích cực lý luận cơ bản như cái nền móng trong lĩnh vực nghiên cứu và tiếp thị (Ứng dụng). (Thái độ)
2 1 Thực tập chế tạo thuốc   Drug & OTC Formulation Môn tự chọn 2 Có thể hiểu đặc tính các nguyên liệu trong lĩnh vực chế tạo thuốc và dầu thơm từ công thức hóa học và công thức phân tử. Có thể dự đoán logic rằng tại sao các nguyên vật liệu có trong thành phẩm thuốc được chế tạo hay dầu thơm lại được sử dụng. Học về các chất kết hợp hữu cơ cơ bản của nguyên liệu thiên nhiên và nguyên liệu tổng hợp. Hiểu rõ tính chất hóa học và cách đặt tên với cấu tạo của chất hóa học hữu cơ. Hương liệu và mùi hương được biến đổi tốt. Tại sao lại như thế nhĩ? Một loại dầu nào đó cũng có thể biển đổi tính chất tốt và cũng có thể không. Tại sao có thể dự đoán cơ bản về hóa học hữu cơ như thế và có thể đối phó ngay lúc vấn đề phát sinh.
2 1 Thực hành chế tạo mỹ phẩm từ thiên nhiên Natural Cosmetic Formulation Môn tự chọn 2 Học hỏi kiến thức cơ bản cần thiết trong việc chế tạo mỹ phẩm và thành thạo kỹ thuật chế tạo mỹ phẩm thông qua việc thực hành đơn thuốc hóa mỹ phẩm thời kỳ đầu.
2 3 Thực hành những sản phẩm cần thiết chăm sóc gia đình Personnel & Household Care Goods Formulation Môn tự chọn 3 Am hiểu nguyên liệu làm ra mỹ phẩm. Hiểu tính thương mại của từng loại nguyên liệu (hiện tượng xuất hiện lúc phối hợp các nguyên liệu lại). Điều chế xà bông, kem dưỡng thể, dưỡng da. Chế tạo nhu yếu phẩm cho cơ thể của con người.
2 3 Thiết kế bao gói hàng Package Design Môn tự chọn 3 Việc thiết kế túi xách ra đời vì sự cần bao gói hàng hóa lúc đầu cùng với sự phát triển vật chất của dầu thơm và chế tạo thuốc, hiện nay, ảnh hưởng rất lớn đến việc chào hàng với sự nhận biết của con người về sản phẩm; hơn nữa nó còn chiếm vị trí chủ yếu có vai trò rất quan trọng dù trong cấu trúc giống nhau về nhãn hiệu.Giới hạn chất liệu khác với những cái trong quá khứ đã được mở rộng và các cấu trúc, cấu hình thiết kế trở nên tự do theo sự phát triển của khong học kỹ thuật. Đây là điều mà đang yêu cầu sức sáng tạo mới lạ và kiến thức đa dạng về kỹ thuật thiết kế túi xách.Thiết kế túi xách tốt là làm thông hiểu nhau một cách chuẩn xác khoa học kỹ thuật với ý tưởng, phải thiết kế giai đoạn cuối cùng làm cho nó phù hợp với tính sáng tạo của từng phần có chức năng của túi xách với phần mang tính thẩm mỹ để thu hút nhà tiêu dùng. Theo đó, hiểu rõ vai trò của việc thiết kế túi xách thông qua ứng dụng và sự hiểu biết về quy trình thiết kế túi xách với sự cho phép đặc biệt thực dụng của vật chất; nâng cao năng lực nghiên cứu có tính học vấn và năng lực làm việc tập trung vào các yếu tố cần thiết để giải thích cùng với việc đặt tên các vật chất, chất liệu, tổ chức triển khai (cấu tạo triển khai), sự thiết kế.
3 1 Luật pháp liên quan đến y dược Pharmaceutical Law Môn tự chọn 3 Năm bắt và hiểu được căn cứ theo luật về việc thi hành công việc dầu thơm thẩm mỹ, ý nghĩa với mục đích tồn tại của pháp lệnh liên quan đến y dược. Thành thạo các điều kiện cần thiết và tiêu chuẩn của việc cho phép chế tạo thuốc với hóa mỹ phầm thực tế.
3 3 Thực hành chế tạo dược phẩm Manufacturing Pharmacy Môn tự chọn 3 Nâng cao sự hiểu biết về hạng mục y dược. Học tập công nghệ kỹ thuật hệ thống dẫn truyền nước khoáng trong sinh hoạt mà chúng ta thường sử dụng. (dù là uống thuốc viên được làm từ bột cũng được chứ?). Hiểu về công nghệ hấp thụ trên lớp biểu bì và học cách chế tạo thuốc men. Triển vọng của các doanh nghiệp chế tạo thuốc trong tương lai.
3 3 Luật sáng tạo dược phẩm Patent Law Môn tự chọn 3 Quyền lợi hóa bằng giấy chứng nhận kết quả phát triển kỹ thuật trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học tự nhiên và công nghiệp; quyền lợi hóa tài sản tri thức vô hình và bảo vệ nó; học tập phạm vi yêu cầu cho phép đặc biệt, phương pháp điều tra đặc biệt tiến hành với chế độ cho phép đặc biệt theo mục tiêu của việc nuôi dưỡng năng lực và tri thức để có thể sử dụng sự chứng nhận đặc biệt đó thông qua kỹ thuật công nghiệp hóa hoặc sự chuyển giao kỹ thuật.