주메뉴 바로가기 콘텐츠 바로가기 사이트이용안내

입학안내 주메뉴

Home > Đại học/ Cao học > Đại học giới thiệu > Khoa Thiết kế nội thất > Giới thiệu môn học

Giới thiệu môn học_Khoa Thiết kế nội thất


Sự lựa chọn vì ước mơ to lớn hơn! Bước chân đầu tiên hướng đến tương lai! 
Trường Đại học nữ Kwangju trường Đại học sĩ quan nữ Hàn QuốcGiới thiệu môn học
Năm học Học kỳ Tên môn học (Tiếng Việt) Tên môn học (Tiếng Anh) Phân loại hoàn thành Tín chỉ Thuyết trình môn học
1 1 Đồ họa Drawing theory Môn bắt buộc 3 Học tập bản phác thảo và kiến thức nền tảng cơ bản trong việc thiết kế không gian trong nhà.
1 1 Lý thuyết trang trí nội thất Interior design theory Môn chung 2 So với việc nuôi dưỡng năng lực thể hiện của vật liệu nội thất với cấu trúc thì mục tiêu là trau dồi kỹ thuật vẽ phác họa thiết kế và cho thấy không gian một cách chính xác.
1 1 Đồ họa máy tính Computer graphic Môn tự chọn 3 Sử dụng phương pháp đồ họa máy tính để giới thiệu và trình bày các thiết kế nội thất.
1 3 Đồ họa thiết kế kiến trúc Architecture design drafting Môn bắt buộc 3 Mục tiêu nuôi dưỡng năng lực hiểu không gian tự do thông qua bản vẽ với việc hiểu thấu đáo các ký hiệu đồ họa cơ bản của thiết kế kiến trúc.
2 1 Thiết kế nội thất phòng thu 1 Interior design studio 1 Môn bắt buộc 3 Học tập thông qua các dự án nhận  đơn đặt hàng thiết kế mới cũng như phương pháp cải tạo thiết kế và tiến hành.
2 1 CAD1
Thiết kế hỗ trợ bằng máy vi tính 1
Computer aided design 1 Môn tự chọn 3 Mục tiêu thực hành sử dụng chương trình đồ họa máy tính hình phẳng để có thể dùng trong việc trình bày thể hiện mẫu thiết kế.
2 3 >Vật liệu học Material theory Môn tự chọn 2 Mục tiêu nuôi dưỡng năng lực để có thể áp dụng một cách cụ thể vào việc thiết kế nội thất thông qua việc khảo sát thực tế cùng với các tài liệu ghi chép ngày xưa và các ví dụ thực tế đã xảy ra có tính cụ thể về các tài liệu kiến trúc nội thất.
3 1 Thiết kế trưng bày Display design Môn tự chọn 3 Mục tiêu học tập không gian triển lãm đa dạng đến các nơi như trung tâm thương mại, bảo tàng, phòng trưng bày.
4 1 Phòng thu tác phẩm tốt nghiệp Graduate exhibition studio Môn bắt buộc 3 Mục tiêu là quá trình đào sâu thêm chuyên ngành thông qua quá trình chế tác của tác phẩm tốt nghiệp.
4 3 >Danh mục đầu tư Portfolio Môn tự chọn 3 Hướng dẫn xử lý và biểu hiện mang tính hiệu quả các tác phẩm mà mình làm ra.