주메뉴 바로가기 콘텐츠 바로가기 사이트이용안내

입학안내 주메뉴

Home > Đại học/ Cao học > Đại học giới thiệu > Khoa thiết kế nội thất > Giới thiệu các khoa

Giới thiệu các Khoa thiết kế nội thất


Khoa thiết kế nội thất

Khoa thiết kế nội thất

Giới thiệu khoa ngành

Khoa thiết kế nội thất trường đại học nữ Kwangju đang đào tạo những nữ sinh tài ba sáng tạo nên những không gian con người sinh hoạt xinh đẹp, thoải mái và sáng khoái. Sau khi thành lập khoa vào năm 1997 khoa thiết kế nội thất chúng tôi đang nắm vị trí bền bỉ trong việc đào tạo nên các nhà thiết kế đóng góp công lao cho việc nâng cao chất lượng cuộc sống của con người. Gần đây hòa nhập vào dòng chảy thiết kế đang thực hiện giáo dục để nâng cao hơn nữa năng lực thực tế trong thiêt kế nội thất lí tưởng, lấy trọng tâm là những lí luận về thiết kế nội thất. Cùng với tri thức cơ bản bồi dưỡng cảm giác về thiết kế, khoa còn đang nuôi dưỡng năng lực tạo hình thiết kế nội thất và làm quen với những dự án thiết kế có thể phát huy năng lực sáng tạo.

Mục tiêu của khoa

Khoa thiết kế nội thất trường đặt mục tiêu vào việc giáo dục nhân tài có tính sáng tạo để dẫn đầu thiết kế tương lai thông qua phương pháp giáo dục hệ thống, đào tạo nhân tài có chí tiến thủ có năng lực cạnh tranh được yêu cầu trong doanh nghiệp và phát huy năng lực lãnh đạo, đào tạo nhân tài chuyên môn có trách nhiệm là một nhà thiết kế và công hiến cho sự phát triển xã hội. Sự giáo dục trải dài quan các năm học với các quá trình giảng dạy trong sách và thực tế bên ngoài, và được chương trình hóa để có năng lực cạnh tranh. Trong quá trình giảng dạy giáo khoa là việc giảng dạy thực tế nghiệp vụ, giảng dạy khả năng làm việc, giảng dạy công chức, giảng dạy bẳng cấp quốc gia; còn trong quá trình phi giáo khoa, khoa thực hiện huấn luyện chuyên môn trong và ngoài nước, thực tập thực tế trong ngoài nước, từ thiện xã hội, thực tập tại các doanh nghiệp.

Bằng cấp

Kĩ sư kiến trúc nội thất, kĩ sư công nghiệp kiến trúc nội thất, kĩ sư màu sắc, kĩ sư kiến trúc, kĩ sư công nghiệp kiến trúc, kĩ sư tạo cảnh, kĩ sư công nghiệp tạo cảnh,..

Tương lai sau tốt nghiệp

Công ty nội thất (Thiết kế, lĩnh vực thi công), văn phòng kiến trúc thiết kế, công ty kiến thiết, công ty thiết kế ánh sáng, nhà thiết kế chuyên môn trong doanh nghiệp lớn, công ty màn hình hiển thị, công ty thiết kế triến lãm, công ty thiết kế đồ dùng gia đình, đài truyền hình ( sân khấu, thiết kế chương trình, điều khiển ánh sáng), điều phối viên nội thất,..