주메뉴 바로가기 콘텐츠 바로가기 사이트이용안내

입학안내 주메뉴

Home > Đại học/ Cao học > Đại học giới thiệu > Khoa Vũ đạo > Giới thiệu môn học

Giới thiệu môn học_Khoa Vũ đạo


Sự lựa chọn vì ước mơ to lớn hơn! Bước chân đầu tiên hướng đến tương lai! 
Trường Đại học nữ Kwangju trường Đại học sĩ quan nữ Hàn Quốc]
Giới thiệu môn học
Năm học Học kỳ Tên môn học (Tiếng Việt) Tên môn học (Tiếng Anh) Phân loại hoàn thành Tín chỉ Thuyết trình môn học
1 1 Múa Ballet cơ bản 1 Basic Ballet 1 Môn tự chọn 2 Với tư cách là đã thành thục các động tác cơ bản nhất của múa Ballet thì có thể sẵn sàng các tư thế đúng đắn của cơ thể và có thể thành thạo vị trí cơ bản của múa Ballet.
1 1 Nhảy hiện đại cơ bản 2 Basic Modern Dance 1 Môn tự chọn 2 Có thể học tập kỹ thuật hiểu hiện và chức năng tự do của sự di chuyển thông qua việc huấn luyện nhảy hiện đại cơ bản.
1 1 Múa Hàn Quốc cơ bản 1 Basic Korean Dance 1 Môn tự chọn 2 Có thể tích lũy được kinh nghiệm về óc thẩm mỹ và tình cảm có tính dân tộc thông qua điệu múa bằng việc đã thành thục điệu múa cơ bản như cách đi đứng, nhịp điệu, hô hấp cùng với nguyên lý cơ bản của múa Hàn Quốc. Thông qua những kinh nghiệm như thế có thể hiểu được tính chất đặc biệt về sự di chuyển của điệu múa chúng ta; mục đích là hiểu biết về múa Hàn Quốc với cương vị là ngôn ngữ nghệ thuật thông dụng và phố biến.
1 3 Phân tích điệu múa Dance Anatomy Môn tự chọn 2 Tránh tính phức tạp và sự khó hiểu của việc học ngành giải phẩu khó hiểu với một khối lượng to lớn; áp dụng một cách thực tế đối với các sinh viên cử động cơ thể gây nên sự quan tâm và hứng thú.
2 1 Múa bụng sơ cấp 1 Basic Belly Dance1 Môn tự chọn 2 Thành thục phong cách và kỹ thuật đa dạng của múa bụng rồi có thể mở rộng phạm vi thể hiện của cơ thể.
2 1 Lịch sử vũ đạo ngoại quốc History of Dance Môn bắt buộc 2 Tìm hiểu dựa vào nền tảng mang tính xã hội, tính lịch sử, tính văn hóa của thời đại đó về gia đoạn phát triển ý thức nhảy múa sớm từ thời sơ khai đến ngày nay; xem xét mối quan hệ với các môn nghệ thuật khác và có thể bàn luận về vấn đề lịch sử và nhảy múa.
2 1 Jazz trung cấp 1 Intermediate Jazz 1 Môn tự chọn 2 Thành thục phong cách và kỹ thuật đa dạng của vũ điệu Jazz rồi có thể mở rộng phạm vi thể hiện của cơ thể.
2 1 Trung cấp điệu nhảy thể thao 1 Intermediate Dance Sports 1 Môn tự chọn 2 Thành thục phong cách và kỹ thuật nhảy đa dạng của dance sport rồi có thể mở rộng phạm vi thể hiện của cơ thể.
2 3 Lịch sử vũ đạo Hàn Quốc History of Korean Dance Môn bắt buộc 2 Thông qua lịch sử nhảy múa của Hàn Quốc bắt đầu sớm từ thời đại sơ khai đến cận đại, hiện đại có thể thiết lập vững chắc lịch sử vũ đạo với tính hệ thống học vấn của văn hóa truyền thống Hàn Quốc; có thể quan sát mối quan hệ của con người và lịch sử với nghệ thuật bằng việc xem xét vấn đề mang tính lịch sử có trong vũ đạo.
3 1 Thực hành sáng tạo Choreography Môn bắt buộc 2 Có thể sáng tác và biên đạo bằng việc kiểm tra quá trình phát triển của một tác phẩm đã được hoàn tất có động lực trong sự chuyển động từ việc thiết lập giới thiệu với chủ đề; muốn trải qua gia đoạn sáng tác tác phẩm thông qua thực hành cải thiện năng lực có tính biên đạo múa.