주메뉴 바로가기 콘텐츠 바로가기 사이트이용안내

입학안내 주메뉴

Home > Đại học/ Cao học > Đại học giới thiệu > Khoa múa > Giới thiệu các khoa

Giới thiệu các khoa_Khoa múa


Khoa múa

Khoa múa

Giới thiệu khoa múa

Khoa múa đặt mục đích trong việc đào tạo những vũ công chuyên môn đa dạng cần thiết trong các đoàn thể cộng đồng như xã hội hay trường học, thông qua giáo dục nghệ thuật múa đáp ứng cho xã hội tương lai.
Khoa có hệ thống giáo dục tổng hợp và đa dạng thông qua việc hiểu biết nghệ thuật thuần khiết của các điệu múa Hàn Quốc. múa hiện đại và ballet, cùng các điệu múa bụng, khiêu vũ thể thao, Jazz ,… là những điệu nhảy thịnh hành của thế kỉ 21. Theo đó, khoa giáo dục chuyên môn hợp với khả năng của mỗi cá nhân và chỉ đạo thực tế trọng tâm việc làm, sinh viên vừa học tập lí luận phương pháp giáo dục múa được chuyên biệt hóa theo mỗi chuyên ngành, và khoa ưu tiên giáo dục lấy bằng cấp 1 người 1 băng cấp để có thể áp dụng vào thực tế.
Nhờ vào đội ngũ giáo viên chuyên ngành tham gia có thể giáo dục những phương pháp luận chỉ đạo và thực tế theo mỗi chuyên ngành, khoa có một điểm mạnh là trong thời gian học sinh viên có thể tích lũy kinh nghiệm làm việc phong phú thông qua những kinh nghiệm mang tính trực gián tiếp tại các nơi nghệ thuật. Môi trường giáo dục và việc vận hành quá trình giảng dạy được liên kết với những nơi sáng tác được xem là một đặc tính quan trọng.

Mục đích giáo dục

Đào tạo những vũ công chuyên môn đa dạng cần thiết trong các đoàn thể cộng đồng như xã hội hay trường học, thông qua giáo dục nghệ thuật múa đáp ứng cho xã hội tương lai.

Mục tiêu cụ thể

Giáo dục tri thức cơ sở của người giáo dục nghệ thuật có cả sự thông minh và đạo đức.
Giáo dục nhà chuyên môn thực tế thồn qua giáo dục thực tế đa dạng của múa thuần khiết và múa đời thường.
Giáo dục trải nghiệm lấy trọng tâm thực tế có thể hoạt động như nhà lãnh đạo trong giáo dục múa của xã hội tương lai

Quá trình lịch sử

Khoa múa được thành lập năm 1998, sau 3 năm thành lập đã đào tạo ra những sinh viên tốt nghiệp đầu tiên vào năm 2001, khoa vẫn tiếp tục đào tạo ra những tinh hoa trong giới múa ở địa phương như các đoàn múa đoàn thể do quốc gia thành phố lập như đoàn múa ballet Kwangj và đoàn múa thành phố Kwangju, đoàn múa thành phố Incheon, hoặc tiếp tục học cao học.
Những sự kiện trong và ngoài của khoa được tiếp nối liên tục từ khi khoa múa được thành lập, đã thể hiện tính linh hoạt trong giao lưu văn hóa giữa các địa phương và trung ương, những phương pháp luận giảng dạy được đặc biệt hóa theo chuyên ngành của đội ngũ giáo viên được xem là điểm mạnh của riêng khoa múa trường đại học nữ Kwangju.
Năm 2013 khoa tìm kiếm những điểm thay đổi mới trong giáo dục chung và ứng phó của xã hội tương lai, vừa đang trang bị hệ thống giáo dục của khoa nhờ vào đội ngũ giáo viên vững chắc để đưa khoa múa hướng ra thế giới.

Bằng cấp và tương lai

Bằng cấp và tương lai
Bằng cấp phi chính phủ Bằng cấp quốc gia ( Dự định)
Chuyên gia khiêu vũ cộng đồng Người giáo dục văn hóa nghệ thuật/ Người làm chấn hưng văn hóa nghệ thuật Hàn Quốc
Người hướng dẫn múa ballet thiếu nhi
Bằng cấp huấn luyện cho hiệp hội thi đấu khiêu vũ thể thao Hàn Quốc
Bằng huấn luyện khiêu vũ ( Jazz, truyền hình)
hướng dẫn múa hiện đại ( múa bụng)

Tương lai sau tốt nghiệp

Vũ công đoàn múa quốc lập hoặc tỉnh lập
Người hướng dẫn giảng dạy múa
Nhà chuyên môn về nghệ thuật công diễn ( Như giám đốc sân khấu, kế hoạch)
Vũ công nhạc
Viện trưởng học viện múa
Học cao học