주메뉴 바로가기 콘텐츠 바로가기 사이트이용안내

Home > Thông tin bậc đại học > Nghe giảng > Điểm danh

Điểm danh_Nghe giảng


Sự lựa chọn vì ước mơ to lớn hơn! Bước chân đầu tiên hướng đến tương lai! 
Trường Đại học nữ Kwangju trường Đại học sĩ quan nữ Hàn Quốc

Trường hợp vắng mặt hơn 1/4 số tiết học thì thành tích sẽ không cao, trong đánh giá toàn bộ bao gồm cả điểm chuyên cần. Tuy nhiên, đối với những trường hợp bất đắc dĩ thì phải kèm theo giấy tờ chứng minh việc vắng mặt rồi nộp giấy cho phép vắng mặt mới được chấp nhận.
1. Mỗi tiết học giảng viên đảm nhiệm môn học phải điểm danh và ghi đầy dủ vào phiếu điểm danh
2. Những sinh viên tham gia vào các sự kiện chính thức được trưởng bộ chi viện sinh viên đồng ý phải xuất trình giấy cho phép vắng tiết học thì mới được chấp nhận nghỉ học có phép các môn học trong quá trình tham gia.
3. Sau khi học xong nhất định phải kiểm tra lại xem trong phiếu điểm danh có tên mình hay không.

Bảng tính điểm chuyên cần (Chiếm 20%)p>

Bảng tính điểm chuyên cần (Chiếm 20%) 안내표
Thời gian vắng tiết trong tuần 1 2 3 4 5 6
0 20 20 20 20 20 20
1 15 18 19 19 19 19
2 10 16 18 18 18 19
3 5 14 17 17 18 18
4 F 11 16 16 17 17
5   8 15 15 16 16
6   5 13 14 15 16
7   F 11 13 14 15
8     9 12 13 14
9     7 11 12 13
10     5 10 11 13
11     F 9 11 12
12       8 10 11
13       7 9 10
14       5 8 10
15       F 7 9
16         6 8
17         5 7
18         F 7
19           6
20           5
21           4
22           F

Bảng tính ở trên là tài liệu tham khảo tính điểm chuyên cần chiếm 20% (20 điểm) trong toàn bộ 100 điểm.
Sự khác biệt về điểm chuyên cần theo tiết học vắng mặt sẽ được thực hiện 1 cách khách quan dưới trách nhiệm của giảng viên phụ trách (Nhất định là không giống với điểm số của bảng ở trên)