주메뉴 바로가기 콘텐츠 바로가기 사이트이용안내

Home > Thông tin bậc đại học > Thông tin học bổng > Học bổng dành cho tân sinh viên

Học bổng dành cho tân sinh viên_Thông tin học bổng


2012 학년도 신입생 입학전형 장학생 선발지침

1. Sinh viên nhận học bổng báo ân

보훈장학생 장학급 지급액
Tiêu chuẩn chọn sinh viên nhận học bổng Số tiền học bổng Ghi chú
Sinh viên có giấy chứng nhận liên quan đến đối tượng ưu tiên hỗ trợ theo pháp luật quy định Trường hợp chính bản thân sinh viên thuộc dạng ưu tiên hỗ trợ: Toàn bộ tiền học phí
Trường hợp gia đình thuộc dạng ưu tiên hỗ trợ: ½ tiền học phí

2. Học bổng Moc Ryun

보훈장학생 장학급 지급액
Tiêu chuẩn chọn sinh viên nhận học bổng Số tiền học bổng Ghi chú
Trong gia đình trực hệ, có 2 người trở lên đang theo học tại trường (Đại học, Cao học) Mỗi người 600,000 won
(Tuy nhiên, trường hợp có hơn 3 người đang theo học ở trường thì chỉ miễn toàn bộ học phí cho một người có bậc học cao nhất)

3. Học bổng gia đình Songgang

보훈장학생 장학급 지급액
Tiêu chuẩn chọn sinh viên nhận học bổng Số tiền học bổng Ghi chú
Trường hợp giảng viên, nhân viên đang làm việc tại trường có vợ hoặc chồng, con cái, anh chị em đang theo học ở trường ½ Tiền học phí

4. Học bổng dành cho sinh viên lớn tuổi

보훈장학생 장학급 지급액
Tiêu chuẩn chọn sinh viên nhận học bổng Số tiền học bổng Ghi chú
Người trên 30 tuổi (sinh trước ngày 1 tháng 3 năm) trong số sinh viên nhập học vào năm nay
(Ngoại trừ các khoa: Khoa dịch vụ hàng không, khoa Giáo dục mầm non, khoa Giáo dục đặc biệt bậc tiểu học, khoa Giáo dục đặc biệt bậc trung học, khoa Điều dưỡng, khoa Tác nghiệp trị liệu, khoa Vật lý trị liệu, khoa Khoa học thẩm mỹ, khoa Vệ sinh răng)
Mỗi học kỳ bắt buộc: 500,000 won
(Chỉ học kỳ nhập học: 1,000,000 won)

5. Học bổng dành cho sinh viên lớn tuổi

보훈장학생 장학급 지급액
Tiêu chuẩn chọn sinh viên nhận học bổng Số tiền học bổng Ghi chú
Người làm việc tại các doanh nghiệp trong số sinh viên nhập học vào năm nay
(Ngoại trừ sinh viên khoa dịch vụ hàng không, khoa Giáo dục mầm non, khoa Giáo dục đặc biệt bậc tiểu học, khoa Giáo dục đặc biệt bậc trung học, khoa Điều dưỡng, khoa Tác nghiệp trị liệu, khoa Vật lý trị liệu, khoa Khoa học thẩm mỹ, khoa Vệ sinh răng và sinh viên đang theo học tại trường thuộc đối tượng sau tốt nghiệp cấp 3 làm việc chưa đầy 1 năm tại các doanh nghiệp)
Mỗi học kỳ bắt buộc: 500,000 won
(Chỉ học kỳ nhập học 1,000,000 won)
Phạm vi công nhận các doanh nghiệp
quốc gia, đoàn thể thuộc quản lý địa phương, Tổ chức xã hội (Bao gồm sĩ quan quân đội và hạ sĩ quan)
Trường học được quy định ở Điều 2, Luật giáo dục bậc tiểu học, trung học cơ sở và Luật trung học phổ thông
Đài truyền hình, tòa soạn báo đã đăng ký với Bộ văn hóa du lịch
Cơ quan y tế được quy định ở khoản 4, điều 3 Luật Y tế bảo vệ sức khỏe
Trung tâm đào tạo đã đăng ký với cơ quan giám sát Nhà nước (Bao gồm trung tâm giảng dạy cá nhân)
Doanh nghiệp đã đăng ký với Cục thuế
(Các doanh nghiệp bình thường thuê hơn 5 nhân viên cho 1 nơi làm việc được áp dụng tại khoản 1 điều 10 Luật Lao động)

6. Sinh viên nước ngoài nhận học bổng nhập học

보훈장학생 장학급 지급액
Tiêu chuẩn chọn sinh viên nhận học bổng Số tiền học bổng Ghi chú
Sinh viên nhập học có quốc tịch nước ngoài trong số sinh viên nhập học vào năm nay ½ Tiền học phí

7. Học bổng cho dành cho sinh viên ly khai Bắc Triều Tiên

보훈장학생 장학급 지급액
Tiêu chuẩn chọn sinh viên nhận học bổng Số tiền học bổng Ghi chú
Hồ sơ giấy chứng nhận liên quan đến bản thân hoặc con cái thuộc đối tượng phù hợp áp dụng tại điều 45 Lệnh thi hành pháp luật liên quan đến việc hỗ trợ định cư và bảo hộ dân ly khai Bắc Triều Tiên: Giấy chứng nhận là đối tượng bảo hộ giáo dục, giấy xác nhận đăng ký dân ly khai Bắc Triều Tiên, giấy chứng nhận trình độ học vấn (đối tượng xét học bổng) Toàn bộ tiền học phí

8. Sinh viên nhận học bổng hạnh phúc

보훈장학생 장학급 지급액
Tiêu chuẩn chọn sinh viên nhận học bổng Số tiền học bổng Ghi chú
Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong số những sinh viên xin học bổng quốc gia của quỹ khuyến học Hàn Quốc học kỳ hiện tại của năm nay (Phân loại thu nhập: Mức 0 – mức 7) Cấp theo quy định nội bộ của trường đối với các sinh viên thỏa mãn đầy đủ các tiêu chí về thành tích học tập nhất định có thu nhập dưới mức 7

9. Sinh viên nhận học bổng quốc gia

Tiêu chuẩn chọn sinh viên nhận học bổng Số tiền học bổng Ghi chú

Sinh viên nhận phụ cấp sinh hoạt ban đầu và sinh viên có thu nhập dưới mức 7

Hồ sơ đăng ký: Sau khi đăng ký trực tuyến trên Quỹ khuyến học Hàn Quốc, nộp hồ sơ bản thân được xét học bổng đến Quỹ khuyến học

Loại hình quốc gia 1

○ Đối tượng hỗ trợ loại 1 và số tiền
- Số tiền nhất định cho mỗi mức thu nhập dưới 7

Phân loại thu nhập

Mỗi năm

Tỷ lệ cấp

Sinh viên nhận phụ cấp sinh hoạt ban đầu

4,5 Triệu won

Số tiền cơ bản: 4,500,000 won

100%

Mức 1

3,15 triệu won

70%

Mức 2

20,25 triệu won

45%

Mức 3

13.5 triệu won

30%

Mức 4

11,25 triệu won

25%

Mức 5

0,9 triệu won

20%

Mức 6

6,75 triệu won

15%

Mức 7

6,75 triệu won

15%

 

Loại hình quốc gia 2

○Đối tượng loại hình 2

- Cấp theo quy định nội bộ của trường đại học này đối với các sinh viên thỏa mãn đầy đủ các tiêu chí về thành tích học tập nhất định có thu nhập dưới mức 7

10. Tân sinh viên nhận học bổng theo khoa học kỳ 1 năm học 2013

Tân sinh viên nhận học bổng thuộc đối tượng: tuyển sinh đột xuất (Loại hình thông thường và loại hình đặc biệt), đối tượng đăng ký (Người đã nộp tiền trước) tuyển sinh cố định (Loại hình thông thường) và sinh viên trúng tuyển. Tuy nhiên, trường hợp đối tượng nhận học bổng đã hủy việc đăng ký thì lựa chọn đối tượng trong số những người đăng ký dựa theo chủ trương học bổng từng khoa hoặc theo thứ tự từ trên xuống.
Toàn bộ học bổng được cấp trong phạm vi tiền học phí
Ngoại trừ trường hợp được miễn toàn bộ học phí thì tất cả những học bổng khác, nếu số tiền lẻ dưới 1000 won thì sẽ không tính vào.
Trường hợp học bổng bị trùng thì sẽ cấp học bổng nào có lợi cho sinh viên. Tuy nhiên, học bổng Moc Ryun thì ngoại lệ.
Tiêu chuẩn chọn tân sinh viên nhận học bổng học kỳ 1 năm học 2013 phải dựa vào nội quy của đơn vị tuyển sinh (các khoa) rồi cấp.
장학종별 장학생 선발기준 및 장학금 지급액
Đơn vị tuyển sinh Tiêu chuẩn chọn sinh viên nhận học bổng Số lượng tuyển chọn Ghi chú
Khoa Dịch vụ hàng không Học bổng đặc biệt của khoa 107người
Học bổng có thành tích ưu tú 7người
Khoa Tiếp thị qua điện thoại Học bổng đặc biệt của khoa 40người
Học bổng đặc biệt của khoa 6người
Học bổng chỉ đạo 4người
Khoa Luật cảnh sát Học bổng đặc biệt của khoa 60người
Học bổng có thành tích ưu tú 6người
Khoa Phúc lợi xã hội Học bổng đặc biệt của khoa 35người
Học bổng đặc biệt của khoa 3người
Học bổng chỉ đạo 3người
Khoa Silver care Học bổng đặc biệt của khoa 30người
Học bổng hạnh phúc 3người
Khoa Giáo dục mầm non Học bổng có thành tích ưu tú 6người
Khoa giáo dục đặc biệt bậc tiểu học Học bổng hạnh phúc 10người
Khoa Giáo dục đặc biệt bậc trung học Học bổng hạnh phúc 6người
Học bổng có thành tích ưu tú 1người
Khoa Tư vấn tâm lý Học bổng đặc biệt của khoa 30người
Học bổng có thành tích ưu tú 3người
Khoa Giáo dục tiếng Anh cho trẻ em Học bổng đặc biệt của khoa 40người
Học bổng chỉ đạo 8người
Khoa Điêu dưỡng Học bổng có thành tích ưu tú 6người
Khoa Tác nghiệp trị liệu Học bổng có thành tích ưu tú 12người
Khoa Vật lý trị liệu Học bổng có thành tích ưu tú 4người
Khoa Vệ sinh răng Học bổng có thành tích ưu tú 8người
Khoa Ngôn ngữ trị liệu Học bổng có thành tích ưu tú 4người
Học bổng chỉ đạo 25người
Học bổng hạnh phúc 1người
Khoa Mỹ thuật trị liệu Học bổng đặc biệt của khoa 31người
Học bổng có thành tích ưu tú 5người
Học bổng hạnh phúc 1người
Khoa Hành chính y tế Học bổng đặc biệt của khoa 45người
Học bổng chỉ đạo 45người
Khoa Y học thay thế Học bổng đặc biệt của khoa 30người
Học bổng có thành tích ưu tú 3người
Khoa Điều chế dược liệu Học bổng đặc biệt của khoa 25người
Học bổng có thành tích ưu tú 3người
Học bổng hạnh phúc 3người
Khoa Điều chế dược liệu Học bổng đặc biệt của khoa 26người
Học bổng có thành tích ưu tú 4người
Học bổng chỉ đạo 1người
Khoa Thực phẩm dinh dưỡng Học bổng đặc biệt của khoa 31người
Học bổng có thành tích ưu tú 4người
Học bổng chỉ đạo 4người
Khoa Khoa học thẩm mỹ Học bổng đặc biệt của khoa 167người
Học bổng có thành tích ưu tú 8người
Học bổng chỉ đạo 12người
Học bổng hạnh phúc 1người
Khoa Thiết kế nội thất Học bổng đặc biệt của khoa 30người
Học bổng có thành tích ưu tú 2người
Học bổng chỉ đạo 3người
Học bổng hạnh phúc 2người
Khoa Vũ đạo Học bổng đặc biệt của khoa 31người
Học bổng có thành tích ưu tú 3người
Học bổng hạnh phúc 1người