주메뉴 바로가기 콘텐츠 바로가기 사이트이용안내

Home > Thông tin bậc đại học > Thông tin học bổng > Học bổng dành cho sinh viên đang theo học

Học bổng dành cho sinh viên đang theo học_Thông tin học bổng


Học bổng dành cho sinh viên đang theo học

Nguyên tắc chọn và cấp học bổng cho sinh viên

1. Chọn sinh viên nhận học bổng
1) Sinh viên xuất sắc nhận học bổng sẽ được đề cử theo thứ hạng tiêu chuẩn dựa vào thành tích học tập của học kỳ trước đó.
2) Sinh viên là con thương binh liệt sĩ, gia đình Songgang, sinh viên nhận học bổng bắn cung có thể yêu cầu bộ chi viện sinh viên viết giấy giời thiệu cấp học bổng.
2. Cấp học bổng
1) Tất cả các học bổng được cấp nằm trong phạm vi tiền học phí
2) Ngoài trừ các học bổng 100% tiền học phí thì số tiền tất cả các học bổng còn lại thì dưới đơn vị mười nghìn won.
) Theo nguyên tắc tất cả các học bổng không được nhận 2 lần nên trong trường hợp bị trùng lặp thì sẽ cấp học bổng nào có lợi đối với sinh viên hơn. Nhưng, các học bổng như học bổng do có công lao, Mok-ryun , lao động, từ thiện, tiêu biểu, chỉ đạo, học bổng không phải do nhà trường cấp là ngoại lệ.
4) Học bổng dành cho sinh viên có thành tích xuất sắc sẽ được cấp 5% của 90% số tiền học phí dự định do khoa ngành sinh viên phụ thuộc xác định qua cuộc họp khoa ngành (trưởng khoa ngành, các giảng viên,...).
5) Học bổng có thành tích xuất sắc sẽ được cấp theo thứ tự thứ hạng đúng với nguyên tắc, trong trường hợp điểm trung bình tích lũy bằng nhau thì sẽ được cấp học bổng bằng nhau. Tuy nhiên, khi số tiền học bổng dự định cấp cao hơn số tiền học phí thì cấp học bổng toàn bộ số tiền học phí cho sinh viên xuất sắc nhất và cấp học bổng số tiền còn lại cho sinh viên có thành tích cao thứ hai
6) Sinh viên nhận học bổng mok-ryun thì mỗi người được cấp 1 số tiền nhất định, trường hợp có hơn 3 người là sinh viên đang theo học thì chỉ cấp toàn bộ học phí cho 1 người năm cao nhất
7) Học bổng công lao được cấp theo nguyên tắc và dựa vào thành tích của học kỳ trước kể cả cá nhân hay tập thể.
8) Học bổng lao động được cấp cho sinh viên lao động trong thời điểm kết thúc học kỳ.

Ngừng cấp học bổng

Khi sinh viên được quyết định cấp học bổng nghỉ học hoặc bị xóa tên trong danh sách, bị trừng phạt do vi phạm quy định nhà trường, không đăng kí trong thời hạn quy định sẽ bị ngừng cấp học bổng.


Tiêu chuẩn chọn sinh viên nhận học bổng đặc biệt và số tiền cấp học bổng