주메뉴 바로가기 콘텐츠 바로가기 사이트이용안내

Home > Sinh hoạt trường học > Bằng cấp > Chứng chỉ và con đường tương lai > Từ sau năm 2011

Chứng chỉ và con đường tương lai_Bằng cấp


 • Từ sau năm 2011 Bằng cấp và hương nghiệp trong tương lai

Kế hoạch điều hành công nhận học phần đặc biệt của sinh viên có bằng chứng nhận (Bắt đầu áp dụng từ năm 2011)

Công nhận bằng cấp trong 3 năm (Tiêu chuẩn nhập học)

Học kỳ được mở và Tên môn học

Học kỳ được mở và Tên môn học
Lĩnh vực Học kỳ được mở Tên môn học Phân loại hoàn tất Học phần
Giáo dưỡng Học kỳ 1, 3 Bằng cấp và con đường tương lai (Ngôn ngữ) Chưa hoàn tất 2
Học kỳ 1, 4 Bằng cấp và con đường tương lai (IT) Chưa hoàn tất 2
Học kỳ 1, 5 Bằng cấp và con đường tương lai (Thông thường) Chưa hoàn tất 2

Tiêu chuẩn công nhận từng môn học

 • Môn học "Bằng cấp và con đường tương lai (Ngôn ngữ)"
  Môn học "Bằng cấp và con đường tương lai (Ngôn ngữ)"
  Học phần TOEIC TOEFL(CBT) TEPS JPT JLPT HSK HÁN VĂN
  A+ Hơn 750 Hơn 87 Hơn 630 Hơn 650 Hơn cấp 2 Hơn cấp 8 Hơn cấp 2
  A0 650~749 73~86 520~629 600~649 Cấp 3 Cấp 7 Cấp 3
  A- 550~649 50~72 440~519 500~599 Cấp 4 Cấp 6 Cấp 4

  ※ Hán văn là sự đánh giá theo tiêu chuẩn bài thi của Hội văn tiếng Hàn, Hội giám định Dae Han, Viện đánh giá ngoại ngữ Hàn Quốc, Hội chấn hưng giáo dục Hán tự, Viện phát triển năng lực Hán văn Hàn Quốc, Viện đánh giá giáo dục suốt đời Hàn Quốc.


 • Môn học "Bằng cấp và con đường tương lai (IT)"
  Môn học "Bằng cấp và con đường tương lai (IT)"
  Tiêu chuẩn Dự đoán bằng cấp Học phần Ghi chú
  Tiêu chuẩn kỹ sư được nhà nước công nhận Bằng quốc tế IT, Kỹ sư xử lý thông tin, Kỹ sư ứng dụng tổ tức máy tính điện tử, cấp 1 bằng điều hành kế toán điện toán A+  
  Tiêu chuẩn kỹ sư công nghiệp được nhà nước công nhận Kỹ sư công nghệ xử lý thông tin, Kỹ sư công nghệ tự động hóa công việc, Năng lực sử dụng máy vi tính cấp 1, Viên quản lý bán hàng qua điện tử, cấp 2 bằng điều hành kế toán điện toán A0  
  Tiêu chuẩn kỹ sư chức năng được nhà nước công nhận năng lực soạn thảo văn bản bằng word cấp 1, Năng lực sử dụng máy vi tính cấp 2, Người có khả năng xử lý thông tin, Chuyên viên ứng dụng máy móc thông tin, Chuyên viên thiết kế web, MOS, ITQ điều hành trao đổi điển tử, cấp 3 bằng điều hành kế toán điện toán, khả năng thiết kết đồ họa máy vi tính A-  

  ※ Những bằng cấp không được liệt kê thì theo sự hướng dẫn của bộ quản lí liên quan hoặc theo tiêu chuẩn phân loại cấp học phần do khoa ngành công nhận.

 • Môn học "Bằng cấp và con đường tương lai (Thông thường)" (công nhận theo từng khoa ngành)
  Môn học "Bằng cấp và con đường tương lai (Thông thường)" (công nhận theo từng khoa ngành)
  Khoa phụ thuộc Loại bằng cấp, chứng chỉ Học phần Ghi chú
  Khoa tiếp viên hàng không giáo dục xử trị cấp cứu, hô hấp nhân tạo, Ngôn ngữ bằng tay A+  
  Barista (Chuyên gia về cà phê), Thư ký A0  
  giáo dục nghệ thuật bong bóng, huấn luyện viên tình cảm, người chữa trị bằng nụ cười, huấn luyện viên thú vui A-  
  Khoa Tiếp thị qua điện thoại Quản lí tiếp thị qua điện thoại , Chuyên viên tư vấn chuyên môn người tiêu dùng A+  
  Chuyên viên quản lý phẩm chất dịch vụ khách hàng cấp 1 A0  
  Chuyên viên quản lý phẩm chất dịch vụ khách hàng cấp 2 A-  
  Khoa Luật cảnh sát chuyên viên bảo vệ, giám định tai nạn giao thông trên đường, võ thuật trên cấp 4 A+  
  võ thuật trên cấp 3 A0  
  công việc thực tế luật pháp, võ thuật trên cấp 2 A-  
  Khoa Phúc lợi xã hội Chuyên viên phân tích điều tra xã hội cấp 2, Chuyên viên tư vấn nghề nghiệp cấp 2 A+  
  Nghệ thuật xếp giấy, chuyên viên nghiên cứu sách trẻ em, POP A0  
  Chuyên gia thể dục đời sống cấp 3 A-  
  Khoa Silver Care Trợ lý y tá, Chuyên gia trị liệu mỹ thuật, Chuyên viên chăm sóc đôi chân cấp 1, chuyên viên chỉ đạo tâm lý làm vườn cấp 1 A+  
  chỉ đạo tâm lý làm vườn cấp 2, chuyên viên chăm sóc chân cấp 2, chuyên viên chỉ đạo trò vui chơi, , Chuyên viên chữa trị bằng nụ cười, nghệ thuật bong bóng A-  
  Khoa Giáo dục tiếng Anh trẻ em chuyên viên đọc sách trẻ em bằng tiếng Anh, Chuyên viên nghiên cứu sách trẻ em bằng tiếng Anh, Chuyên viên tiếng Anh trẻ em, Chuyên viên về trẻ em A+  
  chuyên viên khoa POP cấp 1, chuyên viên chỉ đạo nghệ thuật bong bóng, chuyên viên chỉ đạo nghiên cứu sách trẻ em A-  
  Khoa Giáo dục mầm non chuyên viên chỉ đạo nghiên cứu sách trẻ em, chuyên viên chỉ đạo nghệ thuật xếp giấy, POP nổi thực tế , chỉ đạo nghệ thuật bong bóng, , nghệ thuật làm sách khi được 3 cái bằng A+  
  khi được 2 cái bằng A0  
  khi được 1 cái bằng A-  
  Khoa Giáo dục đặc biệt bậc tiểu học Chuyên viên vận động tâm lý, Chuyên viên điều trị bằng hành động (Chuyên viên hướng dẫn áp dụng những hoạt động và tâm lý), Chuyên viên trị liệu bằng mỹ thuật A+  
  Chuyên viên tư vấn học tập, Chuyên viên phúc lợi xã hội, Chuyên viên hướng dẫn trẻ em đặc biệt A0  
  Chuyên viên chỉ đạo trò chơi trị liệu, Giáo viên chăm sóc và giáo dục, Chuyên viên Yoga trẻ em A-  
  Khoa Giáo dục đặc biệt bậc trung học Chuyên viên trị liệu bằng hành động (Người hương dẫn áp dụng hành động tâm lý), Chuyên viên trị liệu ngôn ngữ, Chuyên viên huấn luyện bộ hành, Chuyên viên trị liệu bằng mỹ thuật, Thông dịch viên ngôn ngữ bằng tay A+  
  chuyên viên làm bánh, công nghệ làm gốm, công nghệ làm bằng gỗ, nghề làm vườn, nấu ăn A0  
  Khoa Y học thay thế Trợ lý Y tá A+  
  Chuyên viên chăm sóc da A0  
  điều trị bằng mùi hương, điều trị phản xạ chân, mát-xa vận động A-  
  Khoa Ngôn ngữ trị liệu Thông dịch viên ngôn ngữ bằng tay A+  
  Chuyên viên trị liệu bằng hành động (Cấp 3) A0  
  nghệ thuật truyền thống, vải may, bằng liên quan đến POP A-  
  Khoa Thực phẩm dinh dưỡng vệ sinh, Kỹ sư thực phẩm, Kỹ sư công nghệ nấu ăn, Kỹ sư công nghệ thực phẩm A+  
  Chuyên viên nấu ăn, chuyên viên làm bánh, chuyên viên pha chế, Chuyên viên nấu ăn dành cho trẻ em A0  
  Khoa Khoa học thẩm mỹ chuyên viên chức năng thẩm mỹ, chuyên viên khả năng sử dụng, chuyên viên hóa màu A+  
  Kỹ sư công nghệ hóa màu A0  
  Chuyên viên thẩm mỹ (thông thường), Chuyên viên thẩm mỹ (Da), Thợ làm đẹp A-  
  Khoa Khuyến học Kỹ sư phân tích hóa học, Kỹ sư công nghệ sinh vật A+  
  Chuyên viên phân tích hóa học A0  
  Khoa Nội thất Chuyên viên về kiên trúc nội thất, Kiến trúc sư nội thất (cấp 1), Kiến trúc sư (cấp 1), Chuyên viên quản lý nhà ở, chuyên viên hóa màu, Kỹ sư công nghệ kiến trúc nội thất, A+  
  kỹ sư chức năng chế độ kiến trúc, chuyên viên hóa màu công nghiệp, Kỹ sư ứng dụng thông tin văn phòng, Kỹ sư an toàn xây dựng, Kỹ sư công nghệ kiến trúc, Kỹ sư công nghệ thiết bị kiến trúc A0  
  Khoa Múa Vũ sư múa bụng cấp 1 A+  
  chuyên viên chỉ đạo hội giấy chứng nhận sức khỏe người lớn tuổi Hàn Quốc, chuyên viên chỉ đạo múa vận động, huấn luyện viên múa vận động Vũ công múa bụng cấp 2, Vũ sư Ballet trẻ em, A0  
  Vũ công nghệ thuật múa bụng cấp 3 A-  

  ※Các chứng chỉ được biểu thị ở trên của các khoa chỉ được công nhận đối với những sinh viên của khoa đó, ngược lại những chứng chỉ không được nêu trên thì không được công nhận