주메뉴 바로가기 콘텐츠 바로가기 사이트이용안내

Home > Sinh hoạt trường học > Bằng cấp > Chuyên viên làm đẹp

Chuyên viên làm đẹp_Bằng cấp


Chuyên gia truyền đạt cái đẹp bằng bàn tay

Hướng dẫn cấp giấy chứng nhận chuyên gia làm đẹp

Hồ sơ chuẩn bị cấp giấy chứng nhận
1. Chứng chỉ kỹ thuật quốc gia
2. Giấy chứng minh nhân dân
3. 2 tấm hình (bằng nửa cỡ danh thiếp)
4. Con dấu
5. Giấy khám sức khỏe (liên quan đến thẩm mỹ)/ Kiểm tra ở trạm y tế
6. Bằng tốt nghiệp
7. Phí: 3000 won
  • Mang theo các giấy tờ trên đến UBND quận, UBND thành phố liên quan rồi nộp cho giáo viên phụ trách về chứng chỉ thẩm mỹ.
  • Việc xin và cấp giấy phép phải tự mình trực tiếp làm.
  • ※ Nội dung ở trên có thể thay đổi theo quy định của pháp luật hiện hành nên nội dung chi tiết nhất định phải liên hệ UBND phường, huyện, thành phố liên quan để biết rõ.