주메뉴 바로가기 콘텐츠 바로가기 사이트이용안내

Home > Du học sinh >Lớp giảng dạy tiếng Hàn

Lớp giảng dạy tiếng Hàn_Du học sinh


Trường đại học có thể thấy được năng lực phụ nữ! Trường Đại học giúp nuôi dưỡng sức mạnh phụ nữ. Trường đào tạo nghề dành cho phụ nữ, Trường Đại học nữ Kwangju

Lớp giảng dạy tiếng Hàn

- Lớp giảng dạy tiếng Hàn nhắm đến đối tượng là những du học sinh có học lực ở mức tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên, mục đích nhằm tập trung giáo dục tiếng Hàn trong vòng 15 tuần có thể theo học các trường đại học và cao học ở Hàn Quốc.


Đối tượng giáo dục

- Học sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc những tu nghiệp sinh nước ngoài có mức học lực tương đương.
- Những học sinh 18 tuổi trở lên và trải qua 12 năm học tập trở lên.


Mục đích giáo dục

Mục đích giáo dục

Mục đích giáo dục

Mục đích cụ thể

Bậc sơ cấp Bậc trung cấp
- Đào tạo năng lực hội thoại hằng ngày trong trường.
- Đào tạo năng lực thông hiểu các giờ học trong các khóa họa.
- Đào tạo năng lực tiến hành và đánh giá học lực.
- Đọc hiểu và viết thông thạo tiếng Hàn.
- Hội thoại hằng ngày sơ cấp: Nghe và biểu hiện.
- Tiếng Hàn sơ cấp: Nghe và viết.
- Từ vựng sơ cấp: Hiểu và sử dụng từ vựng, thuật ngữ.
- Hội thoại hằng ngày trung cấp: Nghe và biểu hiện.
- Tiếng Hàn trung cấp: Cách thể hiện và viết bài luận.
- Hiểu và sử dụng thuật ngữ, từ chuyện môn.
- Đọc hiểu câu văn tiếng Hàn.
- Hội thoại hằng ngày sơ cấp: Nghe và biểu hiện.
- Tiếng Hàn sơ cấp: Nghe và biểu hiện.
- Từ vựng sơ cấp: Hiểu và sử dụng từ vựng, thuật ngữ.
- Hội thoại hằng ngày trung cấp: Nghe và biểu hiện.
- Tiếng Hàn trung cấp: Cách thể hiện và viết bài luận.
- Hiểu và sử dụng thuật ngữ, từ chuyên môn.

Quá trình đào tạo

1. Lịch trình đào tạo

Lịch trình đào tạo

Phân loại

Ngày kết thúc đăng ký

Ngày khai giảng

Ngày bế giảng

Ghi chú

Học kỳ 1

2011.03.02

2011.06.14

15 tuần

Học kỳ 3

2011.08.29

2011.12.10

15 tuần

2. Chương trình giáo khoa

a) Tiếng Hàn sơ cấp

Tiếng Hàn sơ cấp

Giáo khoa

Thời gian học

Tổng thời gian học

Giáo sư phụ trách

Tên giáo khoa.

Điểm số

 

   

Phương pháp thể hiện mẫu câu sơ cấp.

3

Thứ hai 09:00~12:00

45

박진희

Phương pháp đọc hiểu sơ cấp.

3

Thứ ba 09:00~12:00

45

김민경

Hội thoại và thảo luận sơ cấp.

3

Thứ tư 09:00~12:00

45

김민경

So sánh và thực tập TOPIK sơ cấp.

3

Thứ năm 09:00~12:00

45

박진희

Tiêu chuẩn văn học tiếng Hàn sơ cấp.

3

Thứ sáu 09:00~12:00

45

김현숙

3. Nội dung giáo khoa

Nội dung giáo khoa

Hội thoại tiếng Hàn

Lấy nền tảng kiến thức từ mẫu câu và ngữ pháp tiếng Hàn để sử dụng hằng ngày trong đời sống; bồi dưỡng năng lực sử dụng thành thạo trong mỗi trường hợp nhất định và phát âm chuẩn xác tiếng Hàn, trọng tâm nâng cao sự thông hiểu tự do và hiểu biết rõ ràng về tiếng Hàn.

Nghe tiếng Hàn.

Giảng dạy về năng lực diễn thuyết, thông hiểu và phê phán lấy trọng tâm từ câu văn, bài giảng, thuyết trình, tin tức, thảo luận, hội thoại, phỏng vấn, v.v

Viết tiếng Hàn

Đi sâu vào giáo dục dưới hình thức luyện tập và giải thích có tính hệ thông nhằm giúp cho người nước ngoài sử dụng phụ âm, nguyên âm tiếng Hàn, cách đánh vần và cấu trúc câu văn, v.v

Đọc hiểu tiếng Hàn

Phát âm thành thạo tiếng Hàn cơ bản và đọc lớn thành tiếng nhằm nâng cao năng lực thông hiểu tiếng Hàn một cách trôi chảy.

4. Đánh giá thành tích và công nhận hoàn thành khóa học

- Đánh giá: Kỳ thi quy định (Giữa kỳ, cuối kỳ) và kỳ thi không quy định.

- Công nhận hoàn thành: Để được công nhận đã hoàn thành chương trình học phải đạt được 70% giờ trở lên mỗi học kỳ, phải đạt được 70 điểm trở lên mỗi học kỳ đối với du học sinh học tiếng.


Học phí

- Học kỳ 1: 2,000,000won (đơn vị tiền tệ Hàn quốc).

- Học kỳ 2: sau khi học học kỳ 1, những sinh viên tiếp tục học tiếng Hàn học phí là 1,500,000won (đơn vị tiền tệ Hàn quốc).